Kompetensområden
Aktiemarknadsrätt
Arbetsrätt
Bank & finans
Bolagsrätt
Sport, Underhållning & Spel
EU- & konkurrensrätt
Fastighets- & entreprenadrätt
Företagsförvärv
Försäkringsrätt
Immaterialrätt
IT & telekom
Medie- & marknadsrätt
Miljö & energi
Obeståndsrätt
Offentlig upphandling
Privatkapital & egendomsskydd
Processer & skiljeförfaranden
Sjö-, luft- & transporträtt
Skatterätt
Specialutredningar

SÖK MEDARBETARE

  SÖK MEDARBETARE/
  WEBBPLATS

  Skicka sida

  Arbetsrätt

  Arbetsrätt är ett komplicerat och detaljstyrt rättsområde med en lång rad tvingande bestämmelser. Felaktig hantering kan få svåra konsekvenser såväl ekonomiskt som organisatoriskt. Wistrand har kompetens och erfarenhet inom alla typer av arbetsrättsliga ärenden, och biträder bl a vid upprättande av anställningsavtal, medbestämmandeförhandlingar, tvisteförhandlingar och arbetsrättsliga processer inför såväl arbetsdomstolen som allmän domstol.

  KOMPETENSGRUPPEN

  Partners:
  Jakob Bernander, Advokat, Partner, Stockholm
  Gunnar Blomberg, Advokat, Partner, Stockholm
  Mats Hilmersson, Advokat, Partner, Stockholm
  Maria Kosteska Fägerquist, Advokat, Partner, Göteborg
  Jörgen Larsson, Advokat, Partner, Göteborg
  Övriga jurister:
  Petra Enmalm, Jur kand, Stockholm
  Ida Odelius , Advokat, Göteborg
  Mirjam Olofsson, Jur kand, Stockholm
  Frida Toveby, Jur kand, Göteborg

  NYHETER ARBETSRÄTT

  2017-06-12 Lex Laval ändras – rätten att vidta stridsåtgärder mot utländsk arbetskraft utvidgas
  Ur Wistrand News #3 2017 Riksdagen beslutade den 26 april 2017 att änd... Läs mer
  2017-05-29 Labour Court rules on compensation for damages
  Artikel av Jörgen Larsson och Jerker Hällqvist publicerad i ILO:s nyhe... Läs mer
  2017-04-25 Byggbranschen möter utmaningar med nya förslaget om entreprenörsansvar
  Ur Wistrand News #2 2017 Under våren 2017 förväntas regeringen lägga ... Läs mer
  2017-04-19 Ny lag om skydd för visselblåsare
  Skyddet för visselblåsare (eng. whistleblowers) har under de senaste å... Läs mer