Kompetensområden
Aktiemarknadsrätt
Arbetsrätt
Bank & finans
Bolagsrätt
Sport, Underhållning & Spel
EU- & konkurrensrätt
Fastighets- & entreprenadrätt
Företagsförvärv
Försäkringsrätt
Immaterialrätt
IT & telekom
Medie- & marknadsrätt
Miljö & energi
Obeståndsrätt
Offentlig upphandling
Privatkapital & egendomsskydd
Processer & skiljeförfaranden
Sjö-, luft- & transporträtt
Skatterätt
Specialutredningar

SÖK MEDARBETARE

  SÖK MEDARBETARE/
  WEBBPLATS

  Skicka sida

  EU- & konkurrensrätt

  Wistrand är en av Sveriges ledande advokatbyråer inom rättsområdet och är topprankade hos flertalet internationella rankinginstitut. Wistrand har agerat ombud i de största processerna på området: bensin- och asfaltskartellen, spel- och alkoholmonopolet, trängselskattemålet och RAKEL-upphandlingen.

   
  EU-rätten och konkurrensrätten har blivit en central del av såväl den nationella som internationella affärsjuridiken. Vid överträdelser av dessa regler hotar inte bara höga skadestånd och andra sanktioner utan även allvarliga renomméförluster för de företag och myndigheter som misstänks ha deltagit i överträdelserna. Särskilt inom konkurrensrätten är förebyggande åtgärder är därför av yttersta vikt.  
   
  Beslut om samarbete, samgående, försäljning och/eller inköp av produkter och tjänster måste oftast föregås av en noggrann analys av det konkurrensrättsliga läget, ett arbete som ofta behöver göras av experter. Wistrand kan erbjuda värdefull och kostnadseffektiv rådgivning när det gäller alla slag av konkurrensrättsliga frågor. Wistrand har biträtt i flertalet stora kartell- och upphandlingsärenden i Sverige och företräder en rad företag inför Konkurrensverket och Europeiska Kommissionen. Wistrand har gedigen erfarenhet av anmälningar av företagsförvärv hos Konkurrensverket, Europeiska Kommissionen och processer i EU-domstolen i Luxemburg. Wistrand har även omfattande erfarenhet av biträde vid s.k. gryningsräder då Konkurrensverket och/eller Europeiska Kommissionen gör platsundersökningar hos företag för att utreda misstänkta överträdelser av konkurrensreglerna. För detta ändamål har Wistrand inrättat arbetsgrupper och rutiner för att med kort varsel vara på plats. 
   
  Som en del i det konkurrensrättliga arbetet tillhandahåller Wistrand hos en rad klienter regelbunden utbildning för deras anställda inom rättsområdet, särskilt kan nämnas utformningen av s.k. complianceprogram inom konkurrensrättens område.

  KOMPETENSGRUPPEN

  Partners:
  Tobias Bengtsson, Advokat, Partner, Göteborg
  Rudolf Laurin, Advokat, Partner, Göteborg
  Joacim Öberg, Advokat, Partner, Göteborg
  Övriga jurister:
  Karin Bernmar, Advokat, Göteborg
  Karin Göranson, Jur kand, Göteborg

  NYHETER EU- & KONKURRENSRÄTT

  2015-10-12 EU-lagstiftning på gång om taxiappar och samåkningstjänster?
  Ur Wistrand News #4 2015 Under de senaste åren har nya taxi- och samåk... Läs mer
  2015-02-16 Wistrand biträder Norlandia Care i samband med förvärv av KOSMO
  Wistrand har biträtt norska Norlandia Care Group i konkurrensrättsliga... Läs mer
  2013-11-18 EU- och konkurrensrättsexpert ny delägare på Wistrand
  EU- och konkurrensrättsexperten Tobias Bengtsson har utsetts till delä... Läs mer
  2013-08-23 Paneldebatt om Europarättens genomslag med Göteborgs Juristklubb
  Den 19 september medverkar Wistrands EU- och konkurrensrättsexpert Tob... Läs mer