Nyhetsbrev 2017
Kalendarium
Nyhetsarkiv
Äldre nyhetsbrev

SÖK MEDARBETARE

  SÖK MEDARBETARE/
  WEBBPLATS

  Skicka sida

  Gemensam europeisk köplag föreslås

  Ur Wistrand News #2 2012 

   

  Vid gränsöverskridande handel möter konsumenter och företag olika nationella lagstiftningar. Kommissionen uppskattar att europeiska näringsidkare till följd av osäkerhet kring vilka regler som gäller avstår från gränsöverskridande handel om uppskattningsvis 26 miljarder euro varje år. Den 11 oktober presenterade kommissionen förslag till en gemensam europeisk köplag, som ska underlätta handel över gränserna.

   

  Enligt en undersökning genomförd av EU-kommissionen uppger 44 % av konsumenterna att de inte handlar från andra EU-länder på grund av osäkerheten om vilka rättigheter som gäller. Drygt hälften av näringsidkarna anser att det största hindret för den gränsöverskridande handeln är skillnader i medlemsstaternas köplagstiftning.

   

  Den 11 oktober 2011 lade kommissionen fram ett förslag till en gemensam europeisk köplag som har till syfte att avlägsna dessa hinder. Lagen ska inte ersätta nationell lagstiftning utan erbjuda ett alternativ som näringsidkare och konsumenter kan välja att tillämpa på sitt kontraktsförhållande.

   

  Fördelar för konsumenter
  Konsumenter erbjuds en valmöjlighet mellan att få en felaktig vara lagad, utbytt eller till nedsatt pris. Det går även att häva köpet. För svenska konsumenter är detta en nyhet eftersom det enligt svensk lagstiftning är säljaren som väljer en lämplig åtgärd under vissa förutsättningar. Förslaget säkerställer också en gemensam och hög konsumentskyddsnivå inom samtliga medlemsstater.

   

  Fördelar för företagen
  Lagen förenklar för företagen samt minskar kostnaderna för dem vid etablering i ett nytt land. Idag utnyttjar svenska företag inte den inre marknaden fullt ut.

   

  Vad händer nu?
  Nästa steg är en omröstning i parlamentet och ministerrådet. När lagen har antagits kommer den att träda ikraft 20 dagar efter sedvanlig publikation.

   

  Av Hanna Hjalmarsson, Wistrand Advokatbyrå

  NYHETSBREV

  Få det senaste från Wistrand direkt i inboxen.

  NYHETSARKIV

  20 Sep 2017
  Wistrand biträder SBB vid förvärv av nio...
  20 Sep 2017
  Vad gäller för direktmarknadsföring?
  19 Sep 2017
  "Våra medarbetare utgör kärnan i vår ver...
  11 Sep 2017
  Johanna Bjärnemyr ny delägare på Wistran...
  17 Aug 2017
  Wistrand redogör för svensk spellagstift...
  17 Aug 2017
  Wistrand biträder Techstep ASA vid förvä...
  07 Jul 2017
  Wistrand biträder Nordic Choice Hotels i...
  06 Jul 2017
  Wistrand biträder vid överlåtelse av Göt...
  06 Jul 2017
  Wistrand biträder vid överlåtelse av BKE...
  05 Jul 2017
  Wistrand biträder Nordic Choice Hotels v...
  15 Jun 2017
  Erik Ullberg i boken Sweepstakes & Conte...
  13 Jun 2017
  Den nya penningtvättslagen kräver betyda...