Nyhetsbrev 2017
Kalendarium
Nyhetsarkiv
Äldre nyhetsbrev

SÖK MEDARBETARE

  SÖK MEDARBETARE/
  WEBBPLATS

  Skicka sida

  Långa avtalstider kan utgöra förtäckt statsstöd

  Ur Wistrand News #6 2012 

   

  Efter att statshotellet i Eskilstuna brunnit ner 2009 beslutades att ett nytt hotell skulle byggas. Kommunen fattade då beslut om att ingå ett lokalhyresavtal på 15 års tid, motsvarande ett totalvärde om 30 miljoner kronor, med det då ännu inte återuppbyggda hotellet. Förvaltningsrätten konstaterade att avtalet utgör förtäckt statsstöd.

   

  I februari 2009 brann Quality Hotel Statt i Eskilstuna och den äldre delen av hotellet totalförstördes. Den nyare delen restaurerades men de äldre delarna återuppbyggdes inte.

   

  Kommunföreträdare och politiker uttryckte efter branden önskemål om att de äldre delarna av hotellet ska ersättas med ett nytt ”Hotell Statt” som bör kunna erbjuda konferenstjänster åt ett större antal personer.
   
  Kommunfullmäktige i Eskilstuna fattade i oktober 2011 beslut om att ingå ett avtal, benämnt lokalhyresavtal, med Elite Hotels of Sweden. Enligt detta skulle kommunen hyra konferenslokaler av Elite i det då ännu inte återuppbyggda hotellet under en period om 15 år, med start så snart hotellet stod färdigt. Ersättningen enligt avtalet uppgår till cirka 2 miljoner per år, cirka 30 miljoner totalt under hyrestiden.
   
  Home Properties AB, som ingår Choicekoncernen och som äger en fastighet i kommunen, överklagade kommunens beslut till förvaltningsrätten, med grunden att det så kallade ”Stattavtalet” utgjorde ett förtäckt statsstöd.
   
  Domen
  Förvaltningsrätten upphävde kommunens beslut med hänvisning till två separata grunder:


      i. Att Stattavtalet kan utgöra ett sådant statligt stöd som är förbjudet enligt fördraget om EU:s funktionssätt (FEUF) och därför borde ha anmälts till regeringen för vidare anmälan till EU-kommissionen.


      ii. Att Stattavtalet utgör ett stöd till enskild näringsidkare i strid med kommunallagen 2 kap 8 §.
   
  Tobias Bengtsson, advokat på Wistrand Advokatbyrå, företrädde Home Properties i målet:

   

  - Det har länge varit känt att det kan vara fråga om statstöd när stat eller kommun köper in varor eller tjänster på villkor som inte är marknadsmässiga. Men i princip all praxis, både i Sverige och på EU-nivå, har gällt situationer när priset varit för högt (eller för lågt när staten agerar som säljare). Det har inte funnits någon vettig vägledning om vad som gäller när andra villkor framstår som icke affärsmässiga. Vad domstolen nu säger att är Stattavtalet ska betraktas som ett olagligt stöd även om priset hade varit marknadsmässigt, eftersom den långa avtalstiden knappast hade förekommit i ett avtal mellan privata aktörer.
   
  En annan intressant aspekt är att förvaltningsrätten hänvisar till MEIP (market economy investor principle).

   

  - Jag har aldrig förr sett att någon svensk domstol tagit in denna typ av resonemang i bedömningen, i vart fall inte på något tydligt sätt, säger Tobias Bengtsson.

  NYHETSBREV

  Få det senaste från Wistrand direkt i inboxen.

  NYHETSARKIV

  15 Nov 2017
  Wistrand Women: Emma Wiklund om vägen fr...
  13 Nov 2017
  Wistrand biträder Strawberry Living i ny...
  09 Nov 2017
  Wistrand biträder OpenSolution i förvärv...
  08 Nov 2017
  Wistrand biträder Nordic Choice Hotels i...
  07 Nov 2017
  Wistrand biträder OpenSolution i förvärv...
  06 Nov 2017
  Wistrand biträder Forgex Sweden AB i sam...
  25 Oct 2017
  Erik Ullberg och Gunilla Karlsson i GALA...
  18 Oct 2017
  Wistrand träffar Erik Ullberg
  09 Oct 2017
  Wistrand nominerad till Sweden M&A Legal...
  03 Oct 2017
  Styrelsearvoden ska beskattas i inkomsts...
  02 Oct 2017
  Rudolf Laurin medverkar i debattartikel ...
  26 Sep 2017
  Krav på juridiska personer m.fl. att reg...