Kompetensområden
Aktiemarknadsrätt
Arbetsrätt
Bank & finans
Bolagsrätt
Sport, Underhållning & Spel
EU- & konkurrensrätt
Fastighets- & entreprenadrätt
Företagsförvärv
Försäkringsrätt
Immaterialrätt
IT & telekom
Medie- & marknadsrätt
Miljö & energi
Obeståndsrätt
Offentlig upphandling
Privatkapital & egendomsskydd
Processer & skiljeförfaranden
Sjö-, luft- & transporträtt
Skatterätt
Specialutredningar

SÖK MEDARBETARE

  SÖK MEDARBETARE/
  WEBBPLATS

  Skicka sida

  Försäkringsrätt

  Avreglering och ett ökande utbud av försäkringslösningar, inte minst genom utländska aktörer, har gjort det svårare att utvärdera om man har det försäkringsskydd man tänkt sig och som man tror att man köpt. Försäkringsvillkor är snåriga och svåra att förstå. Det har blivit allt vanligare med engelska eller amerikanska villkor i försäkringsavtal som regleras av svensk rätt. Detta bäddar för speciella tolkningstvister. Ofta blir brister i försäkringsskyddet synliga först när en skada inträffar. Då är det oftast för sent att reda ut begreppen utan att tillgripa rättsligt förfarande.
   
  Försäkringsföretagen regleras i dag med till vissa delar svåröverskådliga och föråldrade regler. Regleringen är föremål för en genomgripande utredning som förväntas resultera i ett förslag till ny försäkringsrörelselag.
   
  Anpassning till EU-direktiv inom försäkringsområdet pågår fortlöpande och har resulterat i bl a en lag om försäkringsförmedling (2005). Återförsäkring är ett annat område som reglerats baserat på EU-direktiv (2008).
   
  Försäkringsrätten är ett område för en begränsad krets av specialister. Wistrand har gedigen specialistkompetens och erfarenhet inom de allra flesta försäkringsrättsliga områden inklusive återförsäkring. Wistrand biträder såväl inhemska som utländska företag bl a i samband med upphandling av försäkring, vid tvister i domstol och i skiljeförfarande, vid portföljöverlåtelser, audits och inspektioner, i arbete med försäkringsvillkor, i samband med företagsöverlåtelser och finansiering, i obeståndsrelaterade ärenden.

  KOMPETENSGRUPPEN

  Partners:
  Harry Bergman, Advokat, Partner, Stockholm
  Jörgen Eklund, Advokat, Partner, Stockholm
  Johan Gregow, Advokat, Partner, Göteborg
  Anne-Marie Pouteaux, Advokat, Partner, Göteborg
  Övriga jurister:
  Ida Dahlborg, Advokat, Göteborg

  NYHETER FÖRSÄKRINGSRÄTT

  2017-04-06 Johan Gregow i årets upplaga av Getting the Deal Through
  Wistrands Johan Gregow, advokat och partner, har medverkat som författ... Läs mer
  2016-04-08 Välkommen på frukostseminarium hos Wistrand i Göteborg
  M&A-försäkring – en allt vanligare komponent i företagstransaktioner M... Läs mer