Wistrand föreläser på
mässan Forum Affärssystem

IT är en affärskritisk funktion i alla organisationer och gör det möjligt att uppnå hög effektivitet. Men den snabba tekniska utvecklingen skapar samtidigt ständigt nya möjligheter vilket bland annat innebär att gjorda investeringar på kort tid kan minska i värde.

Kontroll över kostnaderna förutsätter att man känner sina IT-avtal. Därför har vi på Wistrand tagit fram en modell för att kontrollera IT-projekt och metoder för kvalitetssäkring av IT-avtal.

Under mässan Forum Affärssystem den 11 maj 2010 i Göteborg kan du höra Lars Davidsson och Magnus Moström, specialister på IT- & telekomrelaterad affärsjuridik föreläsa om ”Bra avtal för att undvika tvister i IT-projekt”.  Välkommen.
För frågor, kontakta gärna Lars Davidsson