Om Wistrand
Hur vi arbetar
Uppdragsgivare
Samarbeten
Wistrand Startup Star

SÖK MEDARBETARE

  SÖK MEDARBETARE/
  WEBBPLATS

  Skicka sida

  Hur vi arbetar

  Vi ser alltid juridiska problemlösningar ur ditt perspektiv. Det är utifrån dina strategiska och taktiska affärsförutsättningar vi söker kreativa lösningar och synergieffekter. Ju tidigare vi kommer in i processen, desto större möjligheter har vi att se och skapa ekonomiska mervärden för dig som uppdragsgivare. 
   
  Högkvalitativa och etiskt korrekta juridiska lösningar är ett signum för Wistrand, och som advokatbyrå har vi självfallet tystnadsplikt. 
   
  Dynamiken i dagens affärsvärld är en viktig drivkraft för vår egen kompetensutveckling. Att snabbt fånga upp marknadstendenser nationellt och internationellt har hög prioritet.


  Lika viktig är vår syn på samarbete. Vi är enkla att samarbeta med och strävar alltid efter kostnadseffektiva lösningar med tydliga mervärden för dig som uppdragsgivare.

  Allmänna villkor
  Vi tillämpar allmänna villkor för våra tjänster. Nedanstående villkor gäller för uppdrag som vi påbörjar den 1 mars 2016 eller senare.
   
  Ladda ned de allmänna villkoren här:
  Svenska
  Engelska

  Konsumenttvistnämnden
  Klienter som är konsumenter och som vill göra gällande krav mot oss i anledning av advokattjänst som vi har utfört kan vända sig till Konsumenttvistnämnden hos Sveriges advokatsamfund för att få sin sak prövad. Mer information finns på advokatsamfundets hemsida.

   

  Några av våra advokater

  "Globalisering och europeiseringen gör att affärsvärlden och den juridiska spelplanen är under snabb utveckling. Det gör att även advokatens roll förändras och går alltmer mot skräddarsydd rådgivning för att skapa affärsmässiga möjligheter. Wistrand erbjuder i varje uppdrag ett engagerat och specialiserat team som arbetar prestigelöst tillsammans med klienten för att hitta kraftfulla affärsjuridiska lösningar. Över kontors-
  och landsgränser skapas samarbeten och kunskapsbanker
  som kommer våra klienter till godo. Med djupt specialist-
  kunnande, bred branschkunskap, engagemang och lojalitet
  sporras vi att lösa marknadens mest utmanande
  affärsjuridiska frågor."

   

  Lars Hasp

  Partner, M&A

  "På Wistrand strävar vi efter tydlighet och enkelhet i vår juridiska rådgivning. För oss är det viktigt att klienten känner sig välkommen att diskutera och komma med synpunkter.


  När vi arbetar med exempelvis projekt inom vindkraftsbranschen använder vi allt oftare juridiken som ett strategiskt instrument som spänner över flera områden. Då har ofta en av oss med specialistkompetens på miljö- och energirättsavdelningen en övergripande roll och samarbetar med flera olika kollegor med kompetens inom exempelvis finansiering och bolagsfrågor.

  För mig är det en självklarhet att vara nyfiken på och intresserad
  av klientens verksamhet. Själv är jag ofta ute och föreläser
  och medverkar i olika seminarier för att skapa bra
  kontakt med olika branscher. Allt vi gör ska vara till
  nytta för klienten. Det gäller också att sätta samman
  en skräddarsydd projektgrupp för varje uppdrag.
  Det är i mötet mellan människor som affärsnyttan
  uppstår."

   

  Tove Andersson

  Partner, Energi & Miljö

  FAKTA

  Byrån grundades i Göteborg 1915 och fick sitt namn av advokat Folke Wistrand, en av förgrundsgestalterna inom modern svensk affärsjuridik.  
   
  För att möta marknadens behov etablerade Wistrand under 90-talet kontor också i Stockholm, med erfarna advokater och delägare från andra välrenommerade advokatbyråer.