Nyhetsbrev 2017
Kalendarium
Nyhetsarkiv
Äldre nyhetsbrev

SÖK MEDARBETARE

  SÖK MEDARBETARE/
  WEBBPLATS

  Skicka sida

  2011-11-18

  EU-rätten hinder mot IPRED-utlämnande

  Generaladvokatens förslag i det första IPRED-målet

   

  EU-domstolens generaladvokat har gått på ePhones advokaters linje att EU-rätten stoppar utlämnande av abonnentuppgifter avseende en viss IP-adress till ljudboksförlagen. ePhones advokater Peter Helle och Magnus Moström på Wistrand Advokatbyrå ser förslaget som ett viktigt steg. 

   

  - Huvudregeln är att personuppgifter inte får användas för andra syften än de syften som uppgifterna är lagrade för. Det innebär att ePhones uppgifter inte får lämnas ut till ljudboksförlagen eftersom de inte är lagrade i syftet att lämnas ut.

   

  IPRED-direktivet (2004/48) ger inte ljudboksförlagen stöd att erhålla abonnentuppgifter avseende en viss IP-adress för att spåra ett immaterialrättsintrång. 

   

  - Vi ser att generaladvokaten konstaterat att det inte finns något stöd för att IPRED-direktivet skulle ge rättighetshavarnas intresse företräde framför intresset att skydda den personliga integriteten. Därmed ska frågan om utlämnande av uppgifter prövas utifrån de bestämmelser som gäller för skydd av personuppgifter.

   

  Advokaterna Peter Helle och Magnus Moström har biträtt ePhone i ärendet sedan den 1 april 2009. Nästa steg är att EU-domstolen ska komma med en slutlig dom i målet och därefter ska Högsta domstolen slutligen avgöra frågan.

   

  - Det kan ta flera månader innan EU-domstolen kommer med sitt avgörande, vi följer dock utvecklingen med stort intresse. 


  För mer information:
  Peter Helle eller Magnus Moström, Wistrand Advokatbyrå
  E-post: peter.helle@wistrand.se
  Tel: +46 8 50 72 00 67 
  Mobil: +46 709 50 72 67

   

  E-post: magnus.mostrom@wistrand.se
  Tel: +46 8 50 72 00 53 
  Mobil: +46 709 50 72 53

  NYHETSBREV

  Få det senaste från Wistrand direkt i inboxen.

  NYHETSARKIV

  13 Jun 2017
  Den nya penningtvättslagen kräver betyda...
  12 Jun 2017
  Lex Laval ändras – rätten att vidta stri...
  08 Jun 2017
  Släppt krav på tillstånd för privata drö...
  05 Jun 2017
  Regeringen tillsätter utredning om upply...
  02 Jun 2017
  Wistrand biträder HanssonGruppen vid för...
  01 Jun 2017
  Wistrand biträder SBB vid förvärv av 463...
  01 Jun 2017
  Avtalets begränsade verkan i förhållande...
  30 May 2017
  Ökat fokus på skälighet i strandskyddsmå...
  29 May 2017
  Labour Court rules on compensation for d...
  22 May 2017
  Erik Ullberg i GALA Gazette
  16 May 2017
  DIB Hotel vann Wistrand Startup Star 201...
  15 May 2017
  Wistrand biträder vid överlåtelse av Eng...