Nyhetsbrev 2017
Kalendarium
Nyhetsarkiv
Äldre nyhetsbrev

SÖK MEDARBETARE

  SÖK MEDARBETARE/
  WEBBPLATS

  Skicka sida

  Integritet går före skyddet för immateriella rättigheter

  Artikel ur Wistrand News #1 2012

   

  Den svenska IPRED-lagen är inte förenlig med EU-rättens regler om utlämnande av personuppgifter och således tandlös.  Den slutsatsen kan dras efter att EU-domstolens generaladvokat Niilo Jääskinen lagt sitt förslag i det uppmärksammade IPRED-målet. Om EU-domstolen går på generaladvokatens linje innebär det att företag inte får lämna ut uppgifter om en viss IP-adress och därmed inte heller adressens abonnent. Kommande beslut påverkar potentiellt 500 miljoner EU-medborgares integritetsskydd.

   

  IPRED-lagen trädde i kraft 1 april 2009. Samma dag lämnade ett antal ljudboksförlag, med stöd av den nya lagen, in ett yrkande till Solna tingsrätt. Förlagen ville tvinga bredbandsföretaget ePhone att lämna ut abonnentuppgifter avseende en viss IP-adress. ePhone vägrade med hänvisning till den att svenska IPRED-lagen stred mot EU-rättens regler om skydd för den personliga integriteten. Peter Helle och Magnus Moström från Wistrand Advokatbyrå har sedan dess företrätt ePhone ända upp till EU-domstolen.

   

  Personlig integritet kontra skyddet för immateriella rättigheter
  Ett utlämnande av abonnentuppgifter avseende en viss IP-adress med stöd av IPRED-lagen innebär alltid en risk för att den personliga integriteten kränks. Samtidigt som det är viktigt att säkerställa skyddet för den personliga integriteten är det lika viktigt att säkerställa rättighetshavarnas intresse av att skydda sina immateriella rättigheter. Den svenska IPRED-lagen ställer två legitima intressen mot varandra och prioriterar rättighetshavarnas intressen före skyddet för den personliga integriteten.

   

  Under förhandlingen i EU-domstolen anförde ePhone att EU-rätten inte ger rättighetshavarnas intresse företräde framför reglerna som är uppställda för att säkerställa unionsmedborgarnas rätt till skydd för den personliga integriteten.

   

  Generaladvokat Niilo Jääskinen följde, i sin rekommendation, Wistrands argumentationslinje. Om EU-domstolen slutligen följer generaladvokatens förslag till beslut innebär det att samtliga EU-länder måste säkerställa att de nationella reglerna är förenliga med EU-domstolens beslut. I slutändan skulle det innebära att 500 miljoner unionsmedborgares personliga integritet respekteras när de använder Internet.

   

  Av Peter Helle och Magnus Moström

   

  Om IP-adresser
  En IP-adress är ett unikt ID-nummer som en Internetanvändare tilldelas av Internetoperatören. När en Internetanvändare besöker en hemsida kan den som administrerar hemsidan se vilken IP-adress besökaren har samt vilken information besökaren tagit del av på hemsidan. Internetoperatören får inte till utomstående lämna ut uppgifter om vilken abonnent som har en viss IP-adress. Detta innebär att en Internetabonnent anonymt kan ta del av och dela med sig av information.  Om en Internetanvändare identifieras så finns det en risk för att Internetabonnentens surfvanor skulle kunna kartläggas. Exempelvis skulle individen kunna kopplas till information om sjukdomar, politiska frågor och information som berör sexuell läggning etc.

   

  Fakta
  Mål: C-461/10
  IPRED-lagen: 53 c § upphovsrättslagen (1960:729)

  NYHETSBREV

  Få det senaste från Wistrand direkt i inboxen.

  NYHETSARKIV

  15 Dec 2017
  EXECUTIVE FORUM 2018: Tiotals miljarder ...
  13 Dec 2017
  Wistrand biträder Strawberry Properties ...
  13 Dec 2017
  Erik Ullberg och Gunilla Karlsson i GALA...
  12 Dec 2017
  Replik: Kommunalt inflytande – men inget...
  08 Dec 2017
  Wistrand biträder Castellum vid förvärv ...
  07 Dec 2017
  Wistrand biträder Nordic Choice Hotels i...
  06 Dec 2017
  Wistrand biträder vid försäljning av PCS...
  05 Dec 2017
  Wistrand biträder Tacton Systems i samba...
  27 Nov 2017
  Wistrand utser nya delägare
  22 Nov 2017
  Wistrand i Göteborg söker HR-koordinator...
  15 Nov 2017
  Wistrand Women: Emma Wiklund om vägen fr...
  13 Nov 2017
  Wistrand biträder Strawberry Living i ny...