Kompetensområden
Aktiemarknadsrätt
Arbetsrätt
Bank & finans
Bolagsrätt
Sport, Underhållning & Spel
EU- & konkurrensrätt
Fastighets- & entreprenadrätt
Företagsförvärv
Försäkringsrätt
Immaterialrätt
IT & telekom
Medie- & marknadsrätt
Miljö & energi
Obeståndsrätt
Offentlig upphandling
Privatkapital & egendomsskydd
Processer & skiljeförfaranden
Sjö-, luft- & transporträtt
Skatterätt
Specialutredningar

SÖK MEDARBETARE

  SÖK MEDARBETARE/
  WEBBPLATS

  Skicka sida

  Miljö & energi

  Miljö- och energifrågorna har blivit allt viktigare för alla - företag, banker, försäkringsbolag, kommuner och inte minst myndigheter. Frågorna är intimt sammankopplade. Miljö- och energirätten är under snabb utveckling och ställer ständigt nya krav. 
   
  Wistrand biträder och lämnar råd till ett flertal av de största aktörerna inom exempelvis energibranschen, avfallshantering och energiproduktion. Bland annat biträder vi i ansökningsärenden för inhämtande av tillstånd för tillståndspliktiga verksamheter, vid avtalsfrågor relaterade till miljö- och energiområdet, vid skatte- och avgiftsfrågor, som ombud vid brott mot lagstiftningen m.m. Vi har särskild kompetens att hantera frågor kring elcertifikat och utsläppsrätter.

   

  Även statliga och kommunala verk och myndigheter anlitar byrån för rådgivning och biträde. Wistrand anlitas kontinuerligt av universitet och av både offentliga och privata företag för utbildning i miljö- och energirätt. 
   
  Wistrands miljörättsavdelning ser till att de miljörättsliga och energirättsliga aspekterna belyses vid företagsförvärv och fastighetsöverlåtelser. Det juridiska ansvaret för framför allt föroreningar i mark är långtgående, vilket innebär att god kännedom om tidigare verksamheter samt fördelningen av det juridiska ansvaret krävs vid förvärv av företag och fastigheter.
   

  KOMPETENSGRUPPEN

  Partners:
  Tobias Bengtsson, Advokat, Partner, Göteborg
  Rudolf Laurin, Advokat, Partner, Göteborg
  Kristofer Selvin, Advokat, Partner, Göteborg
  Övriga jurister:
  Sandra Kolmodin Karlsson, Advokat, Stockholm
  Emilia Ohlin, Jur kand, Göteborg
  Henrik Pernmyr, Advokat, Göteborg
  Emilie Steen, Advokat, Göteborg
  Kristina Svensson, Jur kand, Göteborg
  Erika Tilly, Jur kand, Göteborg

  NYHETER MILJÖ & ENERGI

  2017-10-02 Rudolf Laurin medverkar i debattartikel gällande vindkraftsprövning
  Rudolf Laurin, delägare vid Wistrands miljörättsavdelning, medverkar t... Läs mer
  2017-05-30 Ökat fokus på skälighet i strandskyddsmål
  Ur Wistrand News #3 2017 Mark- och miljööverdomstolen har i två nya a... Läs mer
  2017-04-12 Första svenska klimatlagen nära
  Delar av Sveriges klimatpolitiska arbete kan redan nästa år komma att ... Läs mer
  2017-02-27 Fastighetsägare – vad kan du göra om du påverkas av störningar?
  Stora infrastruktursatsningar är aktuella på många håll i landet. Men ... Läs mer