Nyhetsbrev 2017
Kalendarium
Nyhetsarkiv
Äldre nyhetsbrev

SÖK MEDARBETARE

  SÖK MEDARBETARE/
  WEBBPLATS

  Skicka sida

  En ny Insolvensförordning

  Ur Wistrand News #6 2012

   

  Med ökade internationella affärskontakter, komplexa företagsstrukturer och samarbeten som ofta rör flera länder så kommer även ett ökat behov av en smidig och effektiv insolvensrätt. Under det senaste året har det pågått ett kraftfullt arbete för att ett reviderat förslag till ny insolvensförordning ska kunna presenteras före årsskiftet. 
   
  Insolvensförordningen som trädde i kraft för drygt tio år sedan reglerar vilket EU-lands domstolar som ett rekonstruktions- eller insolvensförfarande kan inledas vid och vilka lagregler som blir tillämpliga i förfarandet.

   

  Redan när Insolvensförordningen infördes så fanns också en regel om regelbunden översyn av reglerna. Den första tidsgräns som sattes upp för detta var den 1 juni 2012. Detta har inte EU-kommissionen lyckats med, men det har under året pågått ett intensivt arbete för att ett förslag ska kunna presenteras under december 2012.

   

  Följande huvudområden behandlas genom förslaget;
  • vilka typer av förfaranden som omfattas
  • förutsättningarna för att inleda ett förfarande inom en viss medlemsstat genom så kallat COMI – platsen för huvudsakliga intressen
  • huvud- och sekundärförfaranden
  • företagskoncerners insolvens.     

   

  I maj 2012 utsåg EU-kommissionen en ”Expert group on cross-border insolvency”, där jag tillsammans med drygt 20 andra medlemmar från hela Europa bedömt vad olika förändringar kan leda till för ekonomiska effekter. I samband med detta har även den europeiska organisationen för insolvenspraktiker, INSOL Europe, lämnat ett förslag till ny Insolvensförordning som även kommenterar den nuvarande Insolvensförordningen.

   

  Inom flera EU-länder har det under senare år tillkommit förfaranden vilka är avsedda att på ett tidigare stadium av ekonomisk kris möjliggöra att situationen hanteras. Dessa så kallade pre-insolvency och hybridförfaranden har tidigare inte omfattats av Insolvensförordningen. Samtidigt tydliggörs att förfaranden som avser fysiska personer omfattas och att även COMI anpassas till detta.

   

  Något som diskuterats mycket är huruvida man bör begränsa så kallad forum shopping, där COMI – platsen för att inleda insolvensförfarande - flyttas för att uppnå fördelar. Det går att ta fram flera olika förslag till begränsande regler men ofta riskerar detta att göra bedömningen än mer komplicerad. Möjligen är det så att de regler som redan finns tillsammans med praxis från EU-domstolen är rätt väl avvägda med vissa mindre justeringar. Sådana justeringar är att direkt i artikeln ange att platsen där de huvudsakliga intressena finns bör motsvara platsen där gäldenären vanligtvis förvaltar sina intressen och därför är fastställbar för tredje man.  Vidare bör det säkerställas att varje borgenär har rätt att överklaga beslutet om att öppna ett förfarande på den grunden att domstolen inte var behörig.

   

  När det gäller sekundärförfaranden så finns det både för- och nackdelar. En fördel är att borgenärerna i ett land genom att öppna ett sådant förfarande kan säkerställa att de insolvensregler som de har räknat med gäller för förfarandet. Å andra sidan kan det inte sällan påverka möjligheterna till att tillvarata det fulla värdet om det är olika förfaranden med olika förvaltare, särskilt om dessa inte samarbetar. För att förbättra förutsättningarna för sekundärförfaranden så tydliggörs en utökad skyldighet till kommunikation mellan både förvaltare samt domstolar i de förfaranden som har inletts.

   

  Vidare så tillåts att sekundärförfarandet är antingen ett rekonstruktions- eller konkursförfarande, detta till skillnad från idag då endast konkursförfaranden tillåts.    

   

  Slutligen så är företagskoncerners insolvens ett område som är intressant då ett samlat förfarande för en koncern skulle kunna leda till att tillgångarna tas tillvara bättre. Å andra sidan så behandlas varje bolag normalt enskilt, t.ex. i aktiebolagslagen och i konkurslagen. Att då på EU-nivå införa regler inom insolvensområdet skulle vara ett mycket stort steg. Det steg som därför är aktuellt är att införa regler som ger involverade domstolar och förvaltare en skyldighet att kommunicera och på sätt möjliggöra bästa möjliga utfall.

   

  Sammanfattningsvis innebär översynen knappas att förslaget från EU-kommissionen kommer att leda till en helt ny Insolvensförordning. Särskilt med tanke på de ekonomiska problem som finns inom flera EU-länder så är det mer känsligt att göra större förändringar. Men på ett flertal områden kommer förbättringar att införas som också kan leda till att nationella regler förändras till det bättre.

   

  Niklas Körling, advokat, Wistrand Advokatbyrå

  NYHETSBREV

  Få det senaste från Wistrand direkt i inboxen.

  NYHETSARKIV

  06 Dec 2017
  Wistrand biträder vid försäljning av PCS...
  05 Dec 2017
  Wistrand biträder Tacton Systems i samba...
  27 Nov 2017
  Wistrand utser nya delägare
  22 Nov 2017
  Wistrand i Göteborg söker HR-koordinator...
  15 Nov 2017
  Wistrand Women: Emma Wiklund om vägen fr...
  13 Nov 2017
  Wistrand biträder Strawberry Living i ny...
  09 Nov 2017
  Wistrand biträder OpenSolution i förvärv...
  08 Nov 2017
  Wistrand biträder Nordic Choice Hotels i...
  07 Nov 2017
  Wistrand biträder OpenSolution i förvärv...
  06 Nov 2017
  Wistrand biträder Forgex Sweden AB i sam...
  25 Oct 2017
  Erik Ullberg och Gunilla Karlsson i GALA...
  18 Oct 2017
  Wistrand träffar Erik Ullberg