Nyhetsbrev 2017
Kalendarium
Nyhetsarkiv
Äldre nyhetsbrev

SÖK MEDARBETARE

  SÖK MEDARBETARE/
  WEBBPLATS

  Skicka sida

  2011-06-22

  Kommentar till ny skatteförfarandelag

  Ny lag liten ljusning för företagarna
  Men de viktigaste åtgärderna återstår

  Lagrådet lämnade igår en kommentar på förslaget till ny skatteförfarandelag. Tanken är att lagen ska sammanföra en mängd lagar och därmed förenkla administrationen för Skatteverket men också minska företagens administrativa börda.

  I sitt yttrande skriver lagrådet bland annat ”Högst anmärkningsvärt är att remissen inte innehåller något förslag om hur man avser att komma till rätta med de allmänt kritiserade effekterna av tredjemansrevision och inte heller något ställningstagande i frågan om möjligheten att i ett visst fall ådöma både skattetillägg och straff.”

  - Lagrådets yttrande är ett steg i rätt riktning. Men inte tillräckligt. Tredjemansrevision, dubbelbestraffning och företagares rätt att få ersättning för ombudskostnader är viktiga frågor som återstår för regeringen att ta tag i, säger Börje Leidhammar, partner, Wistrand advokatbyrå och ordförande för Institutet för Skatter och Rättssäkerhet.

   

  - Rättstillämpningen måste vara förutsebar. I en fungerande rättsstat ska en företagare inte behöva gå i konkurs innan skattetvisten är avgjord. Tyvärr är det så i många fall idag. Därför är det oerhört viktigt att vi stärker rättssäkerheten på skatteområdet, framförallt med bättre förutsättningar för att kunna hävda sin rätt, säger Camilla Littorin, förbundssekreterare på FöretagarFörbundet.


  Fakta
  Tredjemansrevision: Ger Skatteverket rätt att samla in uppgifter som skall användas för kontroll av tredje part - det vill säga kunder, leverantörer och andra – än den som revideras.

  Dubbelbestraffning: Det är en grundläggande rättsstats– och rättssäkerhetsprincip att ingen ska kunna dömas två gånger för samma brott. Inom skattemål är det dock vanligt förekommande att någon som döms för skattebrott också påläggs skattetillägg och därmed dubbelbestraffas.

  Ombudskostnader: I skatteärenden och skattemål ansvarar den enskilda för sina kostnader.


  För mer information:
  Camilla Littorin, Förbundssekreterare FöretagarFörbundet
  Tel: 070-553 66 70
  E-post: camilla.littorin@ff.se

  Börje Leidhammar, partner, Wistrand advokatbyrå och ordförande Institutet för Skatter och Rättssäkerhet
  Tel: 070-950 72 49
  E-post: borje.leidhammar@wistrand.se

  NYHETSBREV

  Få det senaste från Wistrand direkt i inboxen.

  NYHETSARKIV

  29 Dec 2017
  Dos and don’ts i sociala medier 2018
  28 Dec 2017
  Wistrands Erik Ullberg i Göteborgs-Poste...
  18 Dec 2017
  Wistrand i tidningen Marknadscheferna om...
  15 Dec 2017
  EXECUTIVE FORUM 2018: Tiotals miljarder ...
  13 Dec 2017
  Wistrand biträder Strawberry Properties ...
  13 Dec 2017
  Erik Ullberg och Gunilla Karlsson i GALA...
  12 Dec 2017
  Replik: Kommunalt inflytande – men inget...
  08 Dec 2017
  Wistrand biträder Castellum vid förvärv ...
  07 Dec 2017
  Wistrand biträder Nordic Choice Hotels i...
  06 Dec 2017
  Wistrand biträder vid försäljning av PCS...
  05 Dec 2017
  Wistrand biträder Tacton Systems i samba...
  27 Nov 2017
  Wistrand utser nya delägare