Kompetensområden
Aktiemarknadsrätt
Arbetsrätt
Bank & finans
Bolagsrätt
Sport, Underhållning & Spel
EU- & konkurrensrätt
Fastighets- & entreprenadrätt
Företagsförvärv
Försäkringsrätt
Immaterialrätt
IT & telekom
Medie- & marknadsrätt
Miljö & energi
Obeståndsrätt
Offentlig upphandling
Privatkapital & egendomsskydd
Processer & skiljeförfaranden
Sjö-, luft- & transporträtt
Skatterätt
Specialutredningar

SÖK MEDARBETARE

  SÖK MEDARBETARE/
  WEBBPLATS

  Skicka sida

  Offentlig upphandling

  Våra jurister inom gruppen för offentlig upphandling har biträtt klienter i några av de största infrastrukturella och verksamhetskritiska upphandlingarna i Sverige. De besitter förutom en bred erfarenhet inom upphandlingsområdet, även specialistkunskap inom närliggande områden som EU- och konkurrensrätt och miljörätt. Flera medarbetare har även erfarenhet från arbete i  EU-domstolen och förvaltningsdomstol. Med vår kompetens kan Wistrand erbjuda högkvalitativ juridisk rådgivning i alla upphandlingens skeden. Vi anlitas av både upphandlande enheter/myndigheter samt såväl svenska som utländska leverantörer. Vi biträder även våra klienter vid frågor som berör den nya lagstiftningen om valfrihetssystem.  Wistrand har särskild kompetens vad gäller upphandlingar inom vårdsektorn.

  KOMPETENSGRUPPEN

  Partners:
  Tobias Bengtsson, Advokat, Partner, Göteborg
  Rudolf Laurin, Advokat, Partner, Göteborg
  Christel Rockström, Advokat, Partner, Stockholm
  Sascha Schaeferdiek, Advokat, Partner, Stockholm
  Erik Ullberg, Advokat, Partner, Göteborg
  Övriga jurister:
  Karin Bernmar, Advokat, Göteborg
  Karin Göranson, Jur kand, Göteborg
  Johan Linder Säverman, Advokat, Stockholm
  Johanna Müller, Associate / Rechtsanwältin, Stockholm

  NYHETER OFFENTLIG UPPHANDLING

   
  2017-04-24 Ny upphandlingslagstiftning sedan årsskiftet - men vad har egentligen ändrats?
  Ur Wistrand News #2 2017 Den 1 januari 2017 trädde de nya lagarna om ... Läs mer
  2016-04-19 Wistrand rekryterar internationell M&A-expert
  Wistrand stärker sin position inom M&A då Sascha Schaeferdiek ansluter... Läs mer
  Lönsamt att överpröva offentliga upphandlingar
  Ur Wistrand News #3 2012 Konkurrensverkets nya rapport ”Siffror och fa... Läs mer
  Malmömöten om möjligheter
  Ur Wistrand News 2013 #4 Under två vårseminarier träffade Wistrand Mal... Läs mer