Nyhetsbrev 2017
Kalendarium
Nyhetsarkiv
Äldre nyhetsbrev

SÖK MEDARBETARE

  SÖK MEDARBETARE/
  WEBBPLATS

  Skicka sida

  Ändrade skatteregler från årsskiftet

  Ur Wistrand News #1 2012

   

  Den 1 januari 2012 träder ett antal förändringar av skattereglerna i kraft. De nya bestämmelserna kommer att tillämpas första gången vid 2013 års taxering. Särskilt kan nämnas de ändringar som sker i de s.k. 3:12-reglerna, som påverkar delägare i fåmansföretag.


  • Nivån på schablonbeloppet i den s.k. förenklingsregeln höjs från 2,5 till 2,75 inkomstbasbelopp.

   

  • En takregel för beskattning av utdelning i inkomstslaget tjänst införs. Taket är 90 inkomstbasbelopp (4 914 000 kr).

   

  • Möjligheten att tillämpa förenklingsregeln ändras så att en person som äger andelar i flera företag bara får beräkna årets gränsbelopp enligt förenklingsregeln för andelarna i ett av företagen.

   

  • Underlaget för årets gränsbelopp ska minskas med tillskott som gjorts i annat syfte än att varaktigt tillföra kapital till företaget. Underlaget ska även minskas med anskaffningsutgift för andelen till den del sådant tillskott, direkt eller indirekt, har ökat värdet på andelen.

   

  • Om en andel i ett företag ägts under del av det år som löneunderlaget avser, ska bara ersättning som betalats ut under denna tid räknas med i det lönebaserade utrymmet för andelen.

  NYHETSBREV

  Få det senaste från Wistrand direkt i inboxen.

  NYHETSARKIV

  20 Sep 2017
  Wistrand biträder SBB vid förvärv av nio...
  20 Sep 2017
  Vad gäller för direktmarknadsföring?
  19 Sep 2017
  "Våra medarbetare utgör kärnan i vår ver...
  11 Sep 2017
  Johanna Bjärnemyr ny delägare på Wistran...
  17 Aug 2017
  Wistrand redogör för svensk spellagstift...
  17 Aug 2017
  Wistrand biträder Techstep ASA vid förvä...
  07 Jul 2017
  Wistrand biträder Nordic Choice Hotels i...
  06 Jul 2017
  Wistrand biträder vid överlåtelse av Göt...
  06 Jul 2017
  Wistrand biträder vid överlåtelse av BKE...
  05 Jul 2017
  Wistrand biträder Nordic Choice Hotels v...
  15 Jun 2017
  Erik Ullberg i boken Sweepstakes & Conte...
  13 Jun 2017
  Den nya penningtvättslagen kräver betyda...