Nyhetsbrev 2017
Kalendarium
Nyhetsarkiv
Äldre nyhetsbrev

SÖK MEDARBETARE

  SÖK MEDARBETARE/
  WEBBPLATS

  Skicka sida

  Ändrade skatteregler från årsskiftet

  Ur Wistrand News #1 2012

   

  Den 1 januari 2012 träder ett antal förändringar av skattereglerna i kraft. De nya bestämmelserna kommer att tillämpas första gången vid 2013 års taxering. Särskilt kan nämnas de ändringar som sker i de s.k. 3:12-reglerna, som påverkar delägare i fåmansföretag.


  • Nivån på schablonbeloppet i den s.k. förenklingsregeln höjs från 2,5 till 2,75 inkomstbasbelopp.

   

  • En takregel för beskattning av utdelning i inkomstslaget tjänst införs. Taket är 90 inkomstbasbelopp (4 914 000 kr).

   

  • Möjligheten att tillämpa förenklingsregeln ändras så att en person som äger andelar i flera företag bara får beräkna årets gränsbelopp enligt förenklingsregeln för andelarna i ett av företagen.

   

  • Underlaget för årets gränsbelopp ska minskas med tillskott som gjorts i annat syfte än att varaktigt tillföra kapital till företaget. Underlaget ska även minskas med anskaffningsutgift för andelen till den del sådant tillskott, direkt eller indirekt, har ökat värdet på andelen.

   

  • Om en andel i ett företag ägts under del av det år som löneunderlaget avser, ska bara ersättning som betalats ut under denna tid räknas med i det lönebaserade utrymmet för andelen.

  NYHETSBREV

  Få det senaste från Wistrand direkt i inboxen.

  NYHETSARKIV

  06 Dec 2017
  Wistrand biträder vid försäljning av PCS...
  05 Dec 2017
  Wistrand biträder Tacton Systems i samba...
  27 Nov 2017
  Wistrand utser nya delägare
  22 Nov 2017
  Wistrand i Göteborg söker HR-koordinator...
  15 Nov 2017
  Wistrand Women: Emma Wiklund om vägen fr...
  13 Nov 2017
  Wistrand biträder Strawberry Living i ny...
  09 Nov 2017
  Wistrand biträder OpenSolution i förvärv...
  08 Nov 2017
  Wistrand biträder Nordic Choice Hotels i...
  07 Nov 2017
  Wistrand biträder OpenSolution i förvärv...
  06 Nov 2017
  Wistrand biträder Forgex Sweden AB i sam...
  25 Oct 2017
  Erik Ullberg och Gunilla Karlsson i GALA...
  18 Oct 2017
  Wistrand träffar Erik Ullberg