Nyhetsbrev 2017
Kalendarium
Nyhetsarkiv
Äldre nyhetsbrev

SÖK MEDARBETARE

  SÖK MEDARBETARE/
  WEBBPLATS

  Skicka sida

  2010-02-12

  Dubbelbestraffningsförbudets akilleshäl

  Gustav Lindkvist skriver i en ny artikel i Skattenytt om dubbelbestraffningsförbudet enligt Europakonventionen. Han ifrågasätter om dubbelbestraffningsförbudet i vissa fall är förenligt med Europakonventionens krav på ett skyddet enligt konventionen ska vara praktiskt och effektivt. Han framför även åsikten att rättskraftsregler i skatteprocessen eller rättegångsbalken i vissa fall är mer förmånliga än Europakonventionen och därför ska tillämpas istället för Europakonventionen. Läs artikeln här

  NYHETSBREV

  Få det senaste från Wistrand direkt i inboxen.

  NYHETSARKIV

  13 Jun 2017
  Den nya penningtvättslagen kräver betyda...
  12 Jun 2017
  Lex Laval ändras – rätten att vidta stri...
  08 Jun 2017
  Släppt krav på tillstånd för privata drö...
  05 Jun 2017
  Regeringen tillsätter utredning om upply...
  02 Jun 2017
  Wistrand biträder HanssonGruppen vid för...
  01 Jun 2017
  Wistrand biträder SBB vid förvärv av 463...
  01 Jun 2017
  Avtalets begränsade verkan i förhållande...
  30 May 2017
  Ökat fokus på skälighet i strandskyddsmå...
  29 May 2017
  Labour Court rules on compensation for d...
  22 May 2017
  Erik Ullberg i GALA Gazette
  16 May 2017
  DIB Hotel vann Wistrand Startup Star 201...
  15 May 2017
  Wistrand biträder vid överlåtelse av Eng...