Nyhetsbrev 2017
Kalendarium
Nyhetsarkiv
Äldre nyhetsbrev

SÖK MEDARBETARE

  SÖK MEDARBETARE/
  WEBBPLATS

  Skicka sida

  2008-01-01

  Ny viktig seger i Länsrätten för skatteavdelningen!

  Skatteavdelningen har vunnit en ny viktig seger i Länsrätten i Stockholms län, dom 2008-0414, mål nr 10804-06 m.fl. Målet gällde betydande höjningsbelopp för ett fåmansföretag och dess delägare. Åklagare hade redan före förhandlingen väckt åtal mot delägarna för bl.a. grovt skattebrott. Grunden för Skatteverkets upphävda beslut var att företaget använt sig av svart arbetskraft i betydande omfattning. Bevisningen härom bestod huvudsakligen av påståenden om fel och brister hos anlitade underentreprenörer, rättsverkningar av F-skattsedel m m. Skatteverkets argumentation byggde på antaganden och ett starkt schabloniserat synsätt som Länsrätten underkänt i sin helhet. Av stor betydelse för bevisprövningen var den omfattande muntliga bevisning som förebringades i Länsrätten. Länsrättsdomen betyder sannolikt att åklagaren kommer att återkalla sin ansökan om stämning. Länsrättsdomen visar betydelsen av att noggrant pröva Skatteverkets bevisning i mål där verket enligt Länsrätten felaktigt tillåter att svaga bevis ömsesidigt tillåts förstärka varandra. Ombud har varit Börje Leidhammar med biträde av Roger Persson Österman.

  NYHETSBREV

  Få det senaste från Wistrand direkt i inboxen.

  NYHETSARKIV

  13 Jun 2017
  Den nya penningtvättslagen kräver betyda...
  12 Jun 2017
  Lex Laval ändras – rätten att vidta stri...
  08 Jun 2017
  Släppt krav på tillstånd för privata drö...
  05 Jun 2017
  Regeringen tillsätter utredning om upply...
  02 Jun 2017
  Wistrand biträder HanssonGruppen vid för...
  01 Jun 2017
  Wistrand biträder SBB vid förvärv av 463...
  01 Jun 2017
  Avtalets begränsade verkan i förhållande...
  30 May 2017
  Ökat fokus på skälighet i strandskyddsmå...
  29 May 2017
  Labour Court rules on compensation for d...
  22 May 2017
  Erik Ullberg i GALA Gazette
  16 May 2017
  DIB Hotel vann Wistrand Startup Star 201...
  15 May 2017
  Wistrand biträder vid överlåtelse av Eng...