Nyhetsbrev 2017
Kalendarium
Nyhetsarkiv
Äldre nyhetsbrev

SÖK MEDARBETARE

  SÖK MEDARBETARE/
  WEBBPLATS

  Skicka sida

  Oklart om paketerade försäljningar är skattefria

  Ur Wistrand News #4 2012

   

  Både förvaltningsrätten och Skatterättsnämnden har ansett att försäljningar av paketerade fastigheter kan vara skattepliktiga. Vi har i tidigare nummer av Wistrand News behandlat denna fråga. Peter Sandberg berättar i detta nummer mer om den skattemässiga bedömningen av sådana försäljningar.

   

  S k paketerade försäljningar, dvs. att andelarna i det företag som äger fastigheten säljs i stället för fastigheten som sådan, ökade markant sedan skattefriheten för näringsbetingade andelar infördes den 1 juli 2003. Både Förvaltningsrätten i Göteborg och Skatterättsnämnden (SRN) har dock i två uppmärksammade fall ansett att försäljningarna varit skattepliktiga.

   

  Förvaltningsrättens dom gällde ett företag som under två års tid genomfört 16 fastighetsförsäljningar genom att bilda ekonomiska föreningar som fastigheterna paketerades i. Domstolen ansåg att det är uppenbart att det är fråga om ett omsättningssyfte och att säljarens verksamhet enbart varit inriktad på omsättning av fastigheter. De sålda andelarna i föreningarna ansågs vara lagertillgångar och därmed skattepliktiga.

   

  Högsta förvaltningsdomstolen ändrar förhandsbeskedet
  SRN:s förhandsbesked rörde ett liknande fall. Även i detta fall hade ett koncernföretag (Bolaget) i en fastighetsförvaltande koncern som enda verksamhet att avyttra aktier i dotterbolag som vart och ett innehöll en fastighet förvärvad från andra koncernbolag.

   

  SRN menar att ett hypotetiskt test ska göras för att avgöra om skattefrihet vid försäljningarna av dotterbolagen föreligger eller inte. Vid detta test ska en bedömning göras om fastigheterna skulle ha varit lagertillgångar i handel med fastigheter om fastigheterna hade ägts direkt Bolaget. SRN menade att så var fallet.

   

  Högsta förvaltningsdomstolen (HFD) konstaterade, med hänvisning till tidigare praxis, att reglerna om byggnadsrörelse/handel med fastigheter endast kan tillämpas på det företag som faktiskt äger fastigheten (dvs. dotterbolagen). Försäljningarna avsåg därmed skattefria näringsbetingade aktier.

   

  Bedömning av fallen
  Både förhandsbeskedet och domen avviker från den allmänna uppfattningen att det är möjligt att skattefritt sälja paketerade tillgångar.

   

  - När dessa båda fall kom uppstod en osäkerhet om det fortfarande var möjligt att paketera tillgångar inför en försäljning, säger Peter Sandberg på Wistrand. Det har senare framkommit att det SRN ogillade var att koncernen hade ”industrialiserat” försäljningarna, dvs. att alla fastigheter såldes via samma bolag. Hade det koncernbolag som från början ägde respektive fastighet bildat ett dotterföretag som sedan sålts, hade förfarandet inte ifrågasatts.

   

  - HFD gjorde enligt min uppfattning rätt som ändrade förhandsbeskedet. Tyvärr uttalade sig domstolen inte om det finns en gräns för hur många försäljningar ett enskilt företag kan göra innan det blir fråga om skattepliktiga lagerandelar som säljs. Här råder således fortfarande en osäkerhet, säger Peter Sandberg.

   

  Även om HFD inte explicit tar ställning till antalet försäljningar, framgår det att Bolaget bildade fem dotterbolag och att alla dessa kunde komma att säljas under samma år. HFD tycks alltså ha godtagit att samma säljare kan företa flera försäljningar under samma år utan att det för den sakens skull blir fråga om skattepliktiga lagerandelar som säljs.

   

  - Förvaltningsrättens dom har överklagats till kammarrätten. Min bedömning är att den kommer att ändras, åtminstone vad gäller motiveringen. Domstolens ställningstagande att försäljningen av enskilda bostadsrätter var skattepliktig kan dock mycket väl stå sig.

   

  Koncernperspektiv eller ej?
  En närliggande fråga är om man vid bedömningen endast ska räkna de försäljningar det enskilda företaget gjort eller om man ska anlägga en koncernsyn. HFD besvarar inte heller denna fråga men Skatteverket har gett uttryck för uppfattningen att ett koncernperspektiv inte ska anläggas vid denna bedömning.

  NYHETSBREV

  Få det senaste från Wistrand direkt i inboxen.

  NYHETSARKIV

  15 Nov 2017
  Wistrand Women: Emma Wiklund om vägen fr...
  13 Nov 2017
  Wistrand biträder Strawberry Living i ny...
  09 Nov 2017
  Wistrand biträder OpenSolution i förvärv...
  08 Nov 2017
  Wistrand biträder Nordic Choice Hotels i...
  07 Nov 2017
  Wistrand biträder OpenSolution i förvärv...
  06 Nov 2017
  Wistrand biträder Forgex Sweden AB i sam...
  25 Oct 2017
  Erik Ullberg och Gunilla Karlsson i GALA...
  18 Oct 2017
  Wistrand träffar Erik Ullberg
  09 Oct 2017
  Wistrand nominerad till Sweden M&A Legal...
  03 Oct 2017
  Styrelsearvoden ska beskattas i inkomsts...
  02 Oct 2017
  Rudolf Laurin medverkar i debattartikel ...
  26 Sep 2017
  Krav på juridiska personer m.fl. att reg...