Nyhetsbrev 2017
Kalendarium
Nyhetsarkiv
Äldre nyhetsbrev

SÖK MEDARBETARE

  SÖK MEDARBETARE/
  WEBBPLATS

  Skicka sida

  Ränta på ägarlån

  Ur Wistrand News #6 2012 

   

  Kammarrätten i Stockholm har i en färsk dom angående den s.k. Arlandabanan lämnat viktiga besked i frågan om prissättning av ränta på ägarlån. I domen har kammarrätten godtagit en fast ränta om 13 % på ägarlån med en mycket lång löptid.

   

  Kammarrättens dom innebär en betydande nyansering av rättsläget i jämförelse med underrättspraxis som utvecklats efter den s.k. Diligentiadomen (RÅ 2010 ref. 67).

   

  I Diligentiadomen uttalades att det förhållandet att ett lån lämnats från moderbolag till dotterbolag ska beaktas vid bedömningen av vad som kan godtas som avdragsgill ränta för lånet. Sakläget i målet var dock speciellt. I samband med att bolaget, ett moderbolag i en fastighetsförvaltande koncern, köptes ut från börsen skedde en omstrukturering, varvid även finansieringen ändrades. Omstruktureringen innebar att tre externa lån med ränta om 4,5 % ersattes med två interna lån. För de interna lånen, som var amorteringsfria och utan säkerhet, gällde en fast ränta om 9,5 %.

   

  I Diligentiadomen uttalas att lån från ett moderbolag till dess dotterbolag har särdrag som påverkar kreditrisken. Medan moderbolaget har kontroll över dotterbolaget har den externe långivaren typiskt sett bara viss insyn. Domstolen fann därför att kreditrisken i detta fall är lägre än om låneavtalen hade ingåtts mellan oberoende parter, varför en högre ränta än 6,5 % inte godtogs.

   

  Några tydliga riktlinjer för hur en marknadsmässig ränta på ägarlån i ett sådant fall ska beräknas lämnades dock inte i Diligentiadomen. Trots det har Skatteverket med hänvisning till domen på bred front vägrat fullt avdrag för ränta på ägarlån. Skatteverket har även tillämpat samma synsätt när det gäller gränsöverskridande transaktioner. Kärnan i Skatteverkets argumentation har regelmässigt varit att långivaren genom ägandet har insyn i/kontroll över dotterbolaget och därmed en lägre kreditrisk jämfört med en utomstående kreditgivare. I förvaltningsrätterna har Skatteverkets ståndpunkt varit framgångsrik.

   

  Domen i fallet med Arlandabanan innebär dock som sagt en välkommen nyansering av rättsläget. Enbart den omständigheten att moderbolaget har insyn i och kontroll över dotterbolaget kan inte läggas till grund för att sätta ner avdragsyrkanden gällande ränta på ägarlån. En bedömning måste ske med utgångspunkt i förhållandena i det enskilda fallet.

   

  I en kommentar till domen har Skatteverket uttalat att domen, på grund av de speciella omständigheterna i fallet, inte kommer att överklagas. Det återstår därför att se hur rättspraxis kommer att utvecklas framöver.

   

  Johan Linder, jur kand, Wistrand Advokatbyrå

  NYHETSBREV

  Få det senaste från Wistrand direkt i inboxen.

  NYHETSARKIV

  20 Sep 2017
  Vad gäller för direktmarknadsföring?
  19 Sep 2017
  "Våra medarbetare utgör kärnan i vår ver...
  11 Sep 2017
  Johanna Bjärnemyr ny delägare på Wistran...
  17 Aug 2017
  Wistrand redogör för svensk spellagstift...
  17 Aug 2017
  Wistrand biträder Techstep ASA vid förvä...
  07 Jul 2017
  Wistrand biträder Nordic Choice Hotels i...
  06 Jul 2017
  Wistrand biträder vid överlåtelse av Göt...
  06 Jul 2017
  Wistrand biträder vid överlåtelse av BKE...
  05 Jul 2017
  Wistrand biträder Nordic Choice Hotels v...
  15 Jun 2017
  Erik Ullberg i boken Sweepstakes & Conte...
  13 Jun 2017
  Den nya penningtvättslagen kräver betyda...
  12 Jun 2017
  Lex Laval ändras – rätten att vidta stri...