Nyhetsbrev 2017
Kalendarium
Nyhetsarkiv
Äldre nyhetsbrev

SÖK MEDARBETARE

  SÖK MEDARBETARE/
  WEBBPLATS

  Skicka sida

  2012-12-11

  Wistrand når framgång i skattemål i HFD

  Högsta förvaltningsdomstolen meddelade den 21 november dom i mål nr 3856–3864-10. Wistrand företräder i målet AB Oskar Jansson Plåt & Smide mot Skatteverket.

   

  Skatteverket hade i målet ifrågasatt riktigheten i ett antal fakturor som utbetalts till en underleverantör och vägrat bolaget avdrag för ingående mervärdesskatt, ökat underlaget för arbetsgivaravgifter, påfört skattetillägg samt lönebeskattat företagsledaren.

   

  HFD uttalar i domen att det faktum att ett företag (i detta fall underleverantören) använt osanna fakturor i sin verksamhet i övrigt inte per automatik innebär att samtliga dess kunder varit delaktiga i förfarandet. Plåt & Smide har följt samma rutiner i fråga om alla underentreprenörer men det är bara vissa fakturor som har ifrågasatts. Domstolen anför att varken den muntliga bevisningen eller utredningen i övrigt ger stöd för att Plåt & Smide skulle ha medverkat till sk osanna fakturor och ger Wistrand rätt i det principiellt viktiga målet.

   

  Ombud för bolaget var Börje Leidhammar, Wistrand Advokatbyrå och Stefan Thomson, Grant Thornton.

   

  Hela domen hittar du här.

  NYHETSBREV

  Få det senaste från Wistrand direkt i inboxen.

  NYHETSARKIV

  13 Jun 2017
  Den nya penningtvättslagen kräver betyda...
  12 Jun 2017
  Lex Laval ändras – rätten att vidta stri...
  08 Jun 2017
  Släppt krav på tillstånd för privata drö...
  05 Jun 2017
  Regeringen tillsätter utredning om upply...
  02 Jun 2017
  Wistrand biträder HanssonGruppen vid för...
  01 Jun 2017
  Wistrand biträder SBB vid förvärv av 463...
  01 Jun 2017
  Avtalets begränsade verkan i förhållande...
  30 May 2017
  Ökat fokus på skälighet i strandskyddsmå...
  29 May 2017
  Labour Court rules on compensation for d...
  22 May 2017
  Erik Ullberg i GALA Gazette
  16 May 2017
  DIB Hotel vann Wistrand Startup Star 201...
  15 May 2017
  Wistrand biträder vid överlåtelse av Eng...