Kompetensområden
Aktiemarknadsrätt
Arbetsrätt
Bank & finans
Bolagsrätt
Sport, Underhållning & Spel
EU- & konkurrensrätt
Fastighets- & entreprenadrätt
Företagsförvärv
Försäkringsrätt
Immaterialrätt
IT & telekom
Medie- & marknadsrätt
Miljö & energi
Obeståndsrätt
Offentlig upphandling
Privatkapital & egendomsskydd
Processer & skiljeförfaranden
Sjö-, luft- & transporträtt
Skatterätt
Specialutredningar

SÖK MEDARBETARE

  SÖK MEDARBETARE/
  WEBBPLATS

  Skicka sida

  Skatterätt

  SKATTERÅDGIVNING 
  Skattesystemet har varit föremål för flera stora omfattande reformer under det senaste decenniet och detta spelar en central roll inom affärsjuridiken. Varje år stiftas ett stort antal nya lagar och gamla lagar kompletteras med nya bestämmelser vilket innebär att kvalificerad skatterådgivning är ett centralt område inom all affärsverksamhet. Genom den ökade internationaliseringen har även den internationella beskattningsrätten blivit en viktig faktor för allt fler företag. Medlemskapet i den Europeiska unionen har också fått stor betydelse för den svenska beskattningsrätten. Wistrand erbjuder kvalificerat kunnande i skattefrågor, såväl svenska som internationella och bistår med skatterådgivning inom alla affärsjuridiska områden.  
   
  Wistrand biträder företag och deras ägare i alla skattefrågor som kan uppkomma i deras verksamhet. Det inkluderar bland annat företagsbeskattning, individbeskattning, kapitalbeskattning, EU-skatterätt, mervärdesskatt och punktskatter.  
   
  Exempel på vad vi arbetar med: 

  • Företagsförvärv
  • Omstruktureringar
  • Upprättande av svenska och internationella bolagsstrukturer
  • Vinstutdelningar
  • Bonus- och optionsprogram till anställda
  • Utländska företags etablering i Sverige
  • Generationsskiften
  •  
  SKATTEPROCESSER 
  Företag och dess ägare blir ibland föremål för olika myndigheters granskning. Wistrand biträder i dessa fall klienter med råd och som ombud från den första kontakten vid exempelvis en skatterevision och sedan vid en eventuell process. Wistrand har en långvarig erfarenhet som ombud i olika skatteprocesser och stora delar av skattegruppen har erfarenhet av processer från arbete vid domstol och vid skatteverket.  
   
  Arbetet med skatteprocesser omfattar allt arbete med anledning av processen såsom betalningsanstånd med skatter, konsekvensanalyser av beslut från skatteverket samt själva processen.  
   
  Vi samarbetar vid behov med företrädare för andra specialkompetenser inom byrån.  

  KOMPETENSGRUPPEN

  Partners:
  Peter Brandt, Advokat, Partner, Göteborg
  Tomas Hecht, Advokat, Partner, Göteborg
  Erik Klinton, Advokat, Partner, Göteborg
  Tommy Lundqvist, Advokat, Partner, Stockholm
  Christian Luthman, Advokat, Partner, Stockholm
  Conny Otteland, Advokat, Partner, Stockholm
  Peter Sandberg, Advokat, Partner, Stockholm
  Nils Sköld, Advokat, Partner, Stockholm
  Göran Sohlberg, Advokat, Partner, Stockholm
  Övriga jurister:
  Erik Dreijer, Advokat, Göteborg
  Erik Haglund, Skattekonsult, Göteborg
  Karl-Johan Holmér, Jur kand, Stockholm
  Rickard Jonason, Advokat, Göteborg
  Johan Linder Säverman, Advokat, Stockholm
  Victor Palm, Advokat, Stockholm
  Justus Pettersson, Jur kand, Göteborg
  Bo Svensson, Skattekonsult, Göteborg
  Joakim Söderlund, Advokat, Stockholm
  Lars Törner Larsson, Jur kand, Stockholm

  NYHETER SKATTERÄTT

  2017-10-03 Styrelsearvoden ska beskattas i inkomstslaget tjänst
  I början av sommaren fastställde Högsta förvaltningsdomstolen (HFD) et... Läs mer
  2017-06-05 Regeringen tillsätter utredning om upplysningsplikt
  Ur Wistrand News #3 2017 Som en del i sitt 10-punktsprogram mot skatt... Läs mer
  2017-04-21 Att bo på vinden kan stå dig dyrt
  Ur Wistrand News #2 2017 Den 16 februari i år publicerade Skatteverke... Läs mer
  2017-04-11 Avskattning, schablonintäkt och retroaktiva effekter i en ogynnad bransch
  Möjligheten att överlåta fastigheter indirekt genom en skattefri aktie... Läs mer