Wistrand medverkar i Svenska Näringslivsdagen i Stuttgart

Svenska Handelskammaren i Tyskland arrangerar den 24 september en svensk näringslivsdag i Stuttgart tillsammans med ett antal företag och organisationer i syfte att främja svensk-tyska handelsrelationer. Arrangemanget innehåller även gränsöverskridande workshops inom branscherna Health Care, Automotive och Green Technologies.

Under Svenska Näringslivsdagen i Stuttgart kommer Erik Hygrell, delägare vid Wistrands Stockholmskontor, att hålla ett föredrag om svensk bolagsrätt för tyska investerare. Erik, som är specialiserad på bolagsrätt, har en LL.M.-examen från universitetet i Tübingen och arbetar sedan många år med svensk-tyska transaktioner. Parallellt erbjuds svenska deltagare i Svenska Näringslivsdagen bl.a. ett föredrag på svenska om juridiska aspekter av etablering på den tyska marknaden.

Mer information om programmet och kontaktperson för anmälan om deltagande återfinns i bifogat dokument. Evenemanget är kostnadsfritt.

För frågor kontakta gärna Erik Hygrell

Ladda ner inbjudan här