Pressmeddelanden 30 juni 2021

Wistrand biträder SBB vid förvärv av 70 procent av Unobo

Wistrand har biträtt Samhällsbyggnadsbolaget i Norden AB (publ) (”SBB”) när bolaget förvärvar 70 procent av aktierna i hyresrättsbolaget Unobo från Riksbyggen.

Utöver SBB kommer bolaget till 30 procent att ägas av säljaren Riksbyggen.

Unobo äger idag 5 368 lägenheter i storstadsregioner och/eller universitetsorter med en total uthyrbar area om 372 000 kvm och en årlig hyresintäkt om 432 mkr.

Utöver de 5 368 lägenheterna som redan idag ägs av Unobo har bolaget tecknat avtal med Riksbyggen om förvärv av ytterligare 628 nyproducerade hyresrätter i Västerås, Jönköping, Linköping och Nyköping. Till detta har Unobo även tecknat avsiktsförklaringar avseende förvärv av ytterligare cirka 500 nyproducerade hyresrätter från Riksbyggen i Storstockholm, Göteborg och i Helsingborg.

All nyproduktion ska miljöcertifieras och energiförbrukningen ska uppnå Miljöbyggnad Silver. Dessutom skall byggnaderna uppföras med hållbara byggnadsmaterial.

Det överenskomna aktiepriset är 2 064 miljoner kronor. Tillträdet är villkorat av Konkurrensverkets godkännande och är planerat till tredje kvartalet 2021.