Event 7 januari 2014

Wistrand talar på IDCs Data Security Conferens i Göteborg

Wistrands medarbetare Jesper Sundström och Erik Ullberg talar på IDC:s Data Security Conferens i Göteborg den 16 januari på temat EU:s dataskyddsförordning – vad händer med integritet och personuppgifter och vad innebär de nya reglerna för svenska företag?

EU:s medlemsstater kommer att få en ny och enhetlig reglering av hur personuppgifter får behandlas om kommissionens förslag till ny dataskyddsförordning antas. Förordningen kommer att ersätta personuppgiftslagen (PuL) och de nya reglerna kan komma att medföra stora förändringar för företag och organisationer.

Bland frågor som gås igenom:
• De viktigaste reglerna i förordningen; större åtaganden för personuppgiftsansvarig och strängare sanktioner.
• Skillnader mot dagens regler för hantering av personuppgifter.
• Vad de nya reglerna innebär för svenska företag och organisationer.

För mer information:
Jesper Sundström, jesper.sundstrom@wistrand.se
Erik Ullberg, erik.ullberg@wistrand.se

 

Kontakt