Pressmeddelanden 21 maj 2013

AcobiaFLUX förvärvar EPG.sys AB

Wistrand har varit rådgivare till AcobiaFLUX vid dess förvärv av EPG.sys AB. EPG.sys AB bedriver konsultverksamhet med fokus på lösningar för styrning och övervakning av värme, ventilation, kyla, säkerhet och temperaturer i fastigheter.

 

 

AcobiaFLUX är verksamt med industriell IT och automation och har kontor i Stockholm, Göteborg och Malmö. Bolaget bildades 2005 genom en sammanslagning av Acobia och FLUX Software Engineering. Genom förvärvet uppgår antalet anställda i AcobiaFLUX till ca 55 stycken och koncernens årsomsättning beräknas öka till ca 80 MSEK.

Wistrand har biträtt AcobiaFLUX Holding AB genom Per Dalemo, ansvarig delägare, samt Peter Brandt (skatt) och Henrik Saalman (M&A).

För mer information:
Per Dalemo, partner
E-mail: per.dalemo@wistrand.se
Tel: +46 708 77 56 73