Allmänna villkor

För att tydligare definiera för våra klienter hur vi arbetar och vad klienterna kan förvänta sig tillämpar vi allmänna villkor för våra tjänster.

Ladda ned våra allmänna villkor här:
Svenska
Engelska


Konsumenttvistnämnden

Klienter som är konsumenter och som vill göra gällande krav mot oss i anledning av advokattjänst som vi har utfört kan vända sig till Konsumenttvistnämnden hos Sveriges advokatsamfund för att få sin sak prövad. Mer information finns på Advokatsamfundets hemsida.