Event 5 november 2018

Att säkerställa kontinuitet i verksamheten vid företagsöverlåtelser

13 november / Lunchseminarium

”Earn-outs” och andra varianter för kontinuitet vid företagsöverlåtelser samt relaterade avtals- och skatterättsliga frågeställningar.

I samband med företagsöverlåtelser av ägarledda företag är en återkommande fråga hur kontinuiteten i verksamheten ska säkerställas. Värderingen av verksamheten är normalt sett baserad på framtida lönsamhet, och den framtida lönsamheten är i sin tur ofta knuten till den tidigare ägaren. Därför är det inte sällan viktigt att under en övergångsperiod säkerställa en tidigare ägarens fortsatta engagemang. Men vilka alternativ finns det för att säkra en tidigare ägares fortsatta engagemang, och vilka skattemässiga överväganden aktualiseras i samband med dessa alternativ?

Tid: tisdagen den 13 november 2018 kl. 12.15-13.00, lunch serveras kl. 12.00
Plats: Wistrand Advokatbyrå, Regeringsgatan 65, 7 tr, Stockholm
O.s.a: senast fredag 9 november

ANMÄL DIG HÄR

Vid frågor, vänligen kontakta christin.backman@wistrand.se