Nyheter 13 januari 2012

Begäran om anbud på tillgångarna i Saabs bilmuseum

Saab Automobile AB:s konkursbo begär in anbud på tillgångarna (bilarna) i Saab Car Museum. Mer information om muséet finns på hemsidan Saab Sverige.

Anbudsunderlaget publiceras på www.konkursboet.se.

De spekulanter som anmäler intresse kommer att få anbudsunderlaget skickat till sig per e-post.

Skriftligt anbud skall ha inkommit senast fredagen den 20 januari 2012, kl. 12.00.

Hans L Bergqvist                         Anne-Marie Pouteaux

Läs pressmeddelandet i sin helhet >>

Länk till PM Anbudsgivare Saabmuséet >>

Länk till Bilaga Bilar Saab Car museum >>