Nyheter 14 maj 2012

Börje Leidhammar expert i utredningen om stärkt rättssäkerhet i skatteförfarandet

Börje Leidhammar, delägare på Wistrand tillika ordförande i Institutet Skatter & Rättssäkerhet, har fr.o.m. den 27 april 2012 utsetts till expert i utredningen om hur rättssäkerheten i vissa delar av skatteförfarandet kan stärkas.

 

 

Syftet med utredningen är att stärka rättssäkerheten, till exempel genom att förenkla reglerna och stärka integritetsskyddet för enskilda. Utredaren ska bland annat se över systemet med skattetillägg och skattebrott, bland annat utifrån Europakonventionen om skydd för de mänskliga rättigheterna.

Utredaren ska även se över reglerna om tredjemansrevision, nivåerna på skattetillägg, och reglerna om ersättning för kostnader för ombud, biträde eller utredning i ärenden och mål om skatt m.m.

Uppdraget ska redovisas senast den 9 september 2013.

Läs mer på Regeringens hemsida här.