Nyheter 23 februari 2011

Börje Leidhammar ny ordförande i Institutet Skatter & Rättssäkerhet

Advokat Börje Leidhammar, Wistrand Advokatbyrå, har valts till ny ordförande för Institutet Skatter & Rättssäkerhet (ISR) med advokat Emine Lundkvist, Setterwalls Advokatbyrå, som vice ordförande.

Börje Leidhammar ersätter advokat Peter Nordquist, Mannheimer Swartling Advokatbyrå, som varit ordförande i ISR under de senaste åren men som avgick vid årets stämma.

Institutet Skatter & Rättssäkerhet är en ideell förening som verkar för bättre rättssäkerhet på skatteområdet för såväl enskilda som företagare.  ISR:s ambition är att anordna seminarier i olika angelägna rättssäkerhetsfrågor och därmed fungera som en naturlig träffpunkt för advokater och skatterådgivare och även för representanter från näringslivet, Skatteverket, domstolarna och universiteten.

Årligen anordnas 10-15 frukost- och lunchseminarier och minst ett heldagsseminarium. Alla seminarier är kostnadsfria.

ISR har startat året genom att anordna två välbesökta seminarier:  ”Införande av prövningstillstånd i kammarrätten i skattemål?” och ”Tredjemansrevison – ett värdefullt redskap i skattekontrollen eller et t hot mot integriteten?”.

Närmast på agendan står ett frukostseminarium den 10 mars, där f.d. hovrättspresidenten Johan Hirschfeldt informerar om föreslagna ändringar i skadeståndslagen för att anpassa svenska regler till Europakonventionen.

För mer information om ISR och dess verksamhet, se www.isr.org.se. Se artikeln på Dagens Juridik här.