Pressmeddelanden 30 januari 2014

Bra Boende Centralt överlåter fastighet

Bra Boende Centralt överlåter fastighet på Föreningsgatan i Göteborg till Stiftelsen Göteborgs Högre Samskola

 

Wistrand har biträtt Bra Boende Centralts dotterbolag KB Bra Lokaler Centralt nr 2 vid överlåtelse av fastighet med adress Föreningsgatan 19 till Stiftelsen Göteborgs Högre Samskola.

Affären innebär att Stiftelsen Göteborgs Högre Samskola förvärvar ytterligare en fastighet i aktuellt kvarter på Föreningsgatan där det sedan tidigare bedrivs skolverksamhet. Tillträdet till fastigheten är tänkt till senare delen av år 2014.

Wistrands team har bestått av Per Dalemo och Lars Gahnström. Olof Jisland och Mercedes Anderås, Vinge, var köparens rådgivare i transaktionen.

För mer information:
Per Dalemo, partner
E: per.dalemo@wistrand.se
T: +46 708 77 56 73