Nyheter Student 8 januari 2020

Casetävling 2020

Ta tag i din skarpaste studiekamrat, vässa pennorna och anmäl dig NU!

Wistrand arrangerar i samband med GAIUS 2020 en casetävling för dig som studerar vid juristlinjen på Göteborgs universitet. Tävlingen innebär att du som juridikstudent tillsammans med en av dina studiekamrater får möjligheten att visa dina juridiska och retoriska färdigheter inför en av Sveriges ledande affärsjuridiska advokatbyråer.

Tävlingsregler
Den 22 januari presenteras caset hos Wistrand på Lilla Bommen 1. Lagen har till den 26 januari på sig att lämna in sitt tävlingsbidrag. Tävlingsbidraget består av en inledande skriftlig uppgift som närmare kommer att anges vid presentation av caset.

De lag som uppvisar bästa förmåga avseende juridisk och språklig skicklighet går sedan vidare till en finalomgång. I denna final ska lagen muntligen resonera kring caset och argumentera för sin sak. Juryn som består av jurister från Wistrand kommer utifrån en bedömning av såväl skriftlig som muntlig förmåga att utse ett vinnande lag som presenteras på GAIUS-banketten den 6 februari. Wistrand bjuder samtliga finalister att medverka på banketten. Juryns bedömning är slutgiltig och kan inte överklagas.

1:a pris:
Resecheckar till ett värde av 6 000 kr*/person.

Sista anmälningsdag för tävlingen:
Den 20 januari 2020. Anmälan sker till nina.puskar@wistrand.se.

Antal deltagare per lag:
Två aktiva juridikstudenter vid Göteborgs universitet.

Tävlingsstart, presentation av fallet:
Den 22 januari 2020. Presentation sker på Wistrands kontor, Lilla Bommen 1. Caset kommer att presenteras muntligen och viss skriftlig information kommer att lämnas ut. För deltagande krävs att minst en i laget är representerad vid genomgången.

Sista inlämningsdag av tävlingsbidrag:
Den 26 januari 2020. Bidragen skickas till nina.puskar@wistrand.se.

Muntlig presentation av de lag som gått till final:
Den 28 januari 2020.

Presentation av vinnare:
Den 6 februari 2020 på banketten som avslutar GAIUS.
För frågor kring tävlingen, kontakta nina.puskar@wistrand.se.

Ett stort lycka till!

Personuppgifter
Wistrand kommer att behandla de uppgifter som lämnas av lagen för att administrera tävlingen och presentera vinnarna.
*Vinnaren står för eventuella skatter och avgifter