Nyheter 24 april 2015

Christel Rockström och Erik Ullberg om upphovsrätt i konkurs

I senaste numret av tidningen Marknadscheferna svarar Wistrands medie- och marknadsrättsexperter Erik Ullberg och Christel Rockström på frågor kring upphovsrätt i konkurs.

Vad gäller avseende copyrighten om en upphovsman har överlåtit alster med fri dispositionsrätt till kund som går i konkurs? Är förvaltaren fri att sälja denna vidare utan upphovsmannens samtycke eller återgår den till upphovsmannen?

Läs mer här.