Student 19 november 2012

De vann årets upplaga av Wistrands casetävling i Lund

I samband med de årliga arbetsmarknadsdagarna för juridikstudenter avgjordes Wistrands casetävling vid Lunds universitet.

Det vinnande laget bestod av Caroline Nilsson, Anton Dahllöf och Christopher Wessberg Clason och juryns motivering löd: ”Det vinnande laget var helt enkelt bäst, såväl i den skriftliga som den muntliga delen. Laget hade utformat sin stämningsansökan omsorgsfullt och strukturerat, vilket sedan följdes upp av en tydlig och bra muntlig presentation där laget även besvarade juryns frågor väl.”

Vinsten bestod i en resa för hela laget till ett värde av 18 000 kr.

Elva lag deltog i casetävlingen, som anordnades för andra året i rad i Lund. Tävlingen gick ut på att lagen skulle sätta sig in i ett fiktivt fall, skriva en stämningsansökan samt presentera muntligen inför en jury bestående av jurister från Wistrand. Lagen bedömdes utifrån juridiska ställningstaganden, förmåga att sätta sig in i klientens verksamhet samt skriftlig och muntlig förmåga.

Wistrands casetävling har blivit ett uppskattat inslag i juridikstudenternas ofta mycket teoretiska vardag, och i februari anordnar Wistrand återigen en casetävling i Göteborg, den tredje i ordningen.

För mer information:
Veronika Wasserman
E: veronika.wasserman@wistrand.se
M: +46 708 18 92 02

Kontakt