Jonathan Johansson

Advokat Stockholm

Direkt: +46 8 50 72 00 30 Mobil: +46 72 401 88 53 jonathan.johansson@wistrand.se

Ladda ner vCard

Jonathan Johansson är särskilt specialiserad inom skatterätt och bistår med rådgivning avseende såväl företags- som personbeskattning, med särskild inriktning mot skattestrukturering, skatteprocess och internationell beskattning. Inom skattestrukturering har Jonathan bl.a. erfarenhet av internationella fondstruktureringar, inhemska och gränsöverskridande fastighetstransaktioner, incitamentsprogram samt generationsskiften. Jonathan företräder även klienter inför Skatteverket, i domstolsprocesser samt i förhandsbeskedsärenden och har bistått klienter i skatteprocesser avseende kryptotillgångar, företags- och fastighetsöverlåtelser, fåmansföretag, incitamentsprogram, in- och utflyttningar etc.

Erfarenhet
  • Advokat, Wistrand Advokatbyrå, 2023-
  • Advokat, Advokatfirman Kane, 2023
  • Biträdande jurist, Advokatfirman Kane 2022-2023
  • Biträdande jurist, Wistrand Advokatbyrå, 2019-2022
  • Universitetsadjunkt, Uppsala universitet, 2019
  • Skattejurist, Öhrlings PricewaterhouseCoopers, 2018-2019
Utbildning
  • Juristexamen, Uppsala universitet, 2018
Språk

Svenska, engelska