Nyheter 20 februari 2013

Debatt: "Stoppa missbruk av kommunalt veto"

Den 1 augusti 2009 infördes nya regler i Miljöbalken, som innebär att kommunerna fått en ny form av beslutsrätt förbehållen vindkraftsetableringar som tillståndsprövas enligt miljöbalken.

Det är fullt rimligt, och önskvärt, att en kommun ska ha en tung och viktig roll när ny vindkraft byggs. Men regelverket har uppenbara brister och upplevs som rättsosäkert och ineffektivt. Kommunen kan när som helst i processen och utan motivering säga nej till ett vindkraftsprojekt. Miljöbalken måste därför ändras så att kommunerna inte utnyttjar sin vetorätt för ekonomisk vinning.

Det skriver Rudolf Laurin och Tove Andersson, partners vid Wistrands miljö- och energiavdelning, tillsammans med nio branschkollegor och Annika Helker Lundström, vd för Svensk Vindenergi, i tidningen Miljöaktuellt.

Läs hela debattartikeln här.