Event 29 december 2017

Dos and don’ts i sociala medier 2018

Fler plattformar att kommunicera på innebär nya och större utmaningar för både lagstiftare och marknadsförare. Wistrands Erik Ullberg är inbjuden av Right Thing united för att under deras Kunskapsfrukost den 23 januari reda ut vad som är tillåtet, vad som inte är tillåtet och vad vi kan förvänta oss av 2018 i form av nya lagar och regler.

Under seminariet kommer Erik att behandla aktuella frågor kring digitala – och specifikt sociala – medier såsom att anlita influencers, gränsdragningen mellan kommersiell och icke-kommersiell information, användargenererat material m.m. Vi kommer att få ta del av exempel på fall ur verkligheten, bland annat det omtalade Kissie-målet där bloggaren Kissie (Alexandra Nilsson) blivit stämd av Konsumentombudsmannen för dold reklam.

Seminariet är kostnadsfritt, anmäl dig här.