Pressmeddelanden 9 maj 2009

Dr Ola Wiklund med i utredning

Dr Ola Wiklund biträder som expert på uppdrag av Justitiedepartement i utredningen om statens skadeståndansvar vid överträdelser av Europakonventionen.

Läs mer här.

Kontakt