Nyheter 8 december 2008

Dr Ola Wiklund skriver om Europakonventionens tillämpning

Advokat och docent Ola Wiklund skriver om Europakonventionens tillämpning i Sverige och Norge i ”A Europe of Rights, The impact of the ECHR on National Legal Systems”, Oxford University Press 2008.

Läs publikationen.

Kontakt