Nyheter 12 februari 2010

Dubbelbestraffningsförbudets akilleshäl

Gustav Lindkvist skriver i en ny artikel i Skattenytt om dubbelbestraffningsförbudet enligt Europakonventionen.

Han ifrågasätter om dubbelbestraffningsförbudet i vissa fall är förenligt med Europakonventionens krav på ett skyddet enligt konventionen ska vara praktiskt och effektivt. Han framför även åsikten att rättskraftsregler i skatteprocessen eller rättegångsbalken i vissa fall är mer förmånliga än Europakonventionen och därför ska tillämpas istället för Europakonventionen. Läs artikeln här.

Kontakt