Event 26 maj 2011

EATLP-kongress om bevisbörda 2-4 juni

Årets EATLP (European Association of Tax Law Professors) kongress hålls 2-4 juni i Uppsala.

Börje Leidhammar, delägare Wistrand och ordförande i Institutet för Skatter & Rättssäkerhet är en av EATLP:s generalrapportörer. Han kommer att tala om bevisbörda och språkliga referenser.

För mer information, se EATLP:s hemsida.

Kontakt