Event 6 september 2018

En hamn på frammarsch - ett seminarium med TMA Sweden och Göteborgs Hamn

Göteborgs Hamn är just nu inne i ett mycket intressant skede och investerar stort i framtiden på flera plan. En nationell godsstrategi med överflyttning från lastbil till järnväg och sjö, utvidgat miljöarbete och ökande Europatrafik med roll on-roll off färjor är bara några av de faktorer som bidrar till Göteborgs Hamns nu planerade investeringar.

Välkommen att lyssna till när Magnus Kårestedt, VD för Göteborgs Hamn, berättar om vikten av att Sveriges största hamn är väl rustad för framtiden, vilka utmaningar hamnen står inför och vilka som berörs av den. Intervjuar gör Peter Björnram, advokat vid Advokatfirman dNovo.

TMA Sweden anordnar seminariet i samarbete med Wistrand Advokatbyrå. Turnaround Management Association (TMA) är en internationell organisation som är inriktad på företagsförnyelse och turnaround management. TMA Sweden anordnar regelbundet seminarier där medlemmar och inbjudna gäster kan få insikter, lära sig från fallstudier och hålla sig uppdaterade om den senaste utvecklingen inom rekonstruktion i Sverige och Europa.

När: torsdagen den 11 oktober kl. 18:00-20:00. Mingel med förfriskningar och tilltugg från 18:00, seminariet börjar 18:30.
Adress: Wistrand Advokatbyrå, Lilla Bommen 1, våning 21, Göteborg
OSA: senast tisdag 9 oktober

Anmäl dig här >>

Välkommen!