Event 28 maj 2018

En ny företagshemlighetslag – stärkt skydd för företagshemligheter?

”Sverige är en innovativ och kreativ kunskapsnation med tekniska lösningar och varumärken i världsklass. Enligt den senaste mätningen från FN-organisationen World Intellectual Property Organization (WIPO) är Sverige den näst mest innovativa nationen i världen.”
– Propositionen till ny företagshemlighetslag

Det är idag inte ovanligt att anställda tar med sig och använder sin tidigare arbetsgivares företagshemligheter i ny egen verksamhet eller vid nyanställning hos en konkurrent. Det kan gälla allt från ritningar och konstruktionsmodeller, kunddatabaser och leverantörslistor. Lagen om företagshemligheter, som syftar till att upprätthålla skyddet för ett företags affärshemliga know-how och främja en sund konkurrens, har funnits sedan 1990. Den 1 juli 2018 träder en ny lag i kraft. I dagens företagarklimat, vilket utmärks av såväl förändrade företagsstrukturer med ständigt ökande värden på know-how som av hur själva arbetsprocesserna i dag ser ut i kunskapsintensiva branscher, har behovet av reformen varit stort.

Wistrand har funnit att företag dessvärre har bristande insikter om sina rättsliga möjligheter, hur situationen hade kunnat förebyggas, och inte minst vilka åtgärder som kunde och borde ha vidtagits redan innan advokat anlitats – allt i syfte att skydda företagets affärshemligheter. Nu bjuder därför Wistrand in till frukostseminarium där Jörgen Larsson och Gustav Sandberg redogör för skyddet för företagshemligheter och förändringar i lagstiftningen där dessa frågor gås igenom mot bakgrund av den nya lagen. Under vilka förutsättningar skyddas information av lagen, vilka möjligheter har ett företag att beivra ett misstänkt angrepp på företagshemligheter och, framför allt, hur kommer dessa frågor att förändras mot vad som har gällt tidigare när den nya lagen träder i kraft? Innebär den nya lagstiftningen ett stärkt skydd för företagshemligheter?

När: tisdagen den 12 juni kl. 08.00-09.00. Frukost serveras från kl. 07.30.
Adress: Wistrand Advokatbyrå, Lilla Bommen 1, Göteborg
OSA: senast fredag 8 juni

Anmäl dig här.

Välkommen!