Press releases 14 March 2012

Wistrand biträder Skangass i samarbete med Preem

Wistrand har biträtt Skangass AS, ett bolag ingående i Lysekoncernen, i samband med att bolaget träffat avtal med Preem om att bygga en terminal för LNG (Liquefied Natural Gas) vid Preems raffinaderi i Lysekil. Avtalet innebär en investering om totalt 700 miljoner kr och skapar närmare 100 arbetstillfällen under byggnationstiden.

 

 

Den nya LNG-terminalen kommer att tas i bruk i slutet av 2013. Därefter kommer Skangass att leverera 200 000 ton LNG om året till Preemraff Lysekil. Genom att ersätta nafta och butan med LNG för vätgasproduktion kommer Preem att minska raffinaderiets koldioxidutsläpp med ca 130 000 ton år.

Wistrands team leddes av Mattias Boqvist som framför allt var biträdd av Johannes Wårdman. Rudolf Laurin ansvarade för miljö- och fastighetsrättsliga frågor.

Contact