Nina Knobloch Blomqvist

Biträdande jurist Gothenburg

Direct: +46 31 771 21 11 Mobile: +46 709 32 27 02 Nina.Knobloch.Blomqvist@wistrand.se

Nina Knobloch Blomqvist arbetar huvudsakligen med rådgivning i ärenden som avser miljö- och energirätt, plan- och bygglagsfrågor och andra typer av speciell fastighetsrätt. Nina arbetar också med förvaltningsrätt och förvaltningsprocess.

Experience
  • Biträdande jurist, Wistrand Advokatbyrå, 2022-
  • Länsassessor, Länsstyrelsen Skåne, 2022
  • Beredningsjurist, Mark- och miljödomstolen vid Växjö tingsrätt, 2018-2021
  • Notarietjänstgöring, Förvaltningsrätten i Växjö, 2016-2018
Education
  • Juristexamen, Uppsala universitet, 2015
  • Pol. kand., Statskunskap, Uppsala universitet, 2011
Language

Svenska, engelska