Nyheter 20 februari 2017

Erik Ullberg i senaste GALA Gazette

Wistrands Erik Ullberg skriver om de nya Patent- och marknadsdomstolarna samt konsumentombudsmannens makt i det senaste nyhetsbrevet från GALA, Global Advertising Lawyers Alliance.

Sedan den 1 september 2016 samlas alla IP- och marknadsföringsrättsliga mål i första instansen Patent- och marknadsdomstolen, andra instans är Patent- och marknadsöverdomstolen. I samband med detta har även konsumentombudsmannen fått stärkta befogenheter och sedan den 1 oktober 2016 har de rätt att ta beslut gällande brott mot Marknadsföringslagen som ska gälla omedelbart.

Wistrand är den svenska medlemmen i GALA, ett ledande internationellt nätverk av oberoende advokatbyråer specialiserade på reklam- och marknadsrätt (www.gala-marketlaw.com).

Läs artikeln här.
Läs hela nyhetsbrevet här.