Nyheter 2 maj 2019

Erik Ullberg och Gunilla Karlsson i Gala Gazette

Wistrands Erik Ullberg och Gunilla Karlsson har i det senaste numret av GALA Gazette redogjort för en dom i Patent- och marknadsöverdomstolen (PMÖD) som rörde marknadsföring av alkohol.

Målet gällde en vinproducent som marknadsfört sin produkt med värdeomdömen som “FYND!”, “REKOMMENDERAT!” och “ETT UTMÄRKT ALTERNATIV TILL DEN STORA FESTEN!”. I första instansen, Patent- och marknadsdomstolen, ansåg domstolen att ordet rekommenderat var förenligt med kravet på särskild måttfullhet vid marknadsföring av alkohol eftersom det fanns en tydlig koppling till recensionerna av vinet. Övriga omdömen ansågs dock strida mot samma krav. Domen överklagades sedan till PMÖD.

Läs artikeln här.
Läs hela nyhetsbrevet här.

Wistrand är den svenska medlemmen i GALA, ett ledande internationellt nätverk av oberoende advokatbyråer specialiserade på reklam- och marknadsrätt (www.gala-marketlaw.com).