Nyheter 12 oktober 2015

EU-lagstiftning på gång om taxiappar och samåkningstjänster?

Under de senaste åren har nya taxi- och samåkningstjänster seglat upp som populära alternativ till de traditionella taxibolagen. Debatten kring de nya bolagens affärsmodell har gått varm och i dagsläget pågår utredningar på såväl nationell som europeisk nivå kring en framtida reglering av de nya samåkningstjänsterna.

Domstolar och myndigheter i Europa har under de senaste åren brottats med frågan om hur de nya taxi- och samåkningstjänsterna ska betraktas ur rättslig synvinkel. I flera länder har det införts lagstiftning eller fattats domstolsbeslut som på olika sätt begränsat Uber och liknande företag i deras möjligheter att tillhandahålla taxi- eller samåkningstjänster via appar i smartphones.

Den tidigare EU-kommissionären för IT-frågor, Neelie Kroes, gjorde sin ståndpunkt klar när hon våren 2014 på sin blogg i fetstil indignerat uttryckte sin bestörtning över att en belgisk domstol fattat beslut om bötesföreläggande av Uber. Enligt Kroes är försöken att begränsa de nya samåkningstjänsterna uttryck för teknikfientlighet och protektionism, och i blogginlägget jämfördes de traditionella taxibolagen med karteller.

I Sverige har Ubers inträde på taximarknaden i Stockholm och Göteborg också skapat viss uppståndelse, även om tonläget i debatten här inte varit lika högt. Regeringen tillsatte i juli i år en utredning som ska titta närmare på behovet av ny reglering avseende de nya typerna av tjänster för samåkning. Utredningens förslag ska presenteras senast den 1 juli 2016. Det lagstiftningsarbete och de domstolsprocesser som pågår runt om i olika medlemsstater har medfört att frågan om behovet av en EU-gemensam lagstiftning har väckts. EU-parlamentets kommitté för transport och turism har redan begärt att EU-kommissionen tar en proaktiv roll i arbetet med regleringen av samåkningstjänster. Nyligen bekräftades av EU-kommissionens talesperson för transportfrågor att kommissionen under september månad tillsätter en utredning i syfte att undersöka vilka åtgärder som kan behöva vidtas på EU-nivå. Därmed återstår att se om EU-kommissionen eller den svenska lagstiftaren hinner först med att införa ett regelverk för de nya samåkningstjänsterna.

Karin Bernmar, Biträdande jurist
E: karin.bernmar@wistrand.se
T: 031-771 21 08