Nyheter 18 november 2011

EU-rätten hinder mot IPRED-utlämnande

Generaladvokatens förslag i det första IPRED-målet

EU-domstolens generaladvokat har gått på ePhones advokaters linje att EU-rätten stoppar utlämnande av abonnentuppgifter avseende en viss IP-adress till ljudboksförlagen. ePhones advokater Peter Helle och Magnus Moström på Wistrand Advokatbyrå ser förslaget som ett viktigt steg.

– Huvudregeln är att personuppgifter inte får användas för andra syften än de syften som uppgifterna är lagrade för. Det innebär att ePhones uppgifter inte får lämnas ut till ljudboksförlagen eftersom de inte är lagrade i syftet att lämnas ut.

IPRED-direktivet (2004/48) ger inte ljudboksförlagen stöd att erhålla abonnentuppgifter avseende en viss IP-adress för att spåra ett immaterialrättsintrång.

– Vi ser att generaladvokaten konstaterat att det inte finns något stöd för att IPRED-direktivet skulle ge rättighetshavarnas intresse företräde framför intresset att skydda den personliga integriteten. Därmed ska frågan om utlämnande av uppgifter prövas utifrån de bestämmelser som gäller för skydd av personuppgifter.

Advokaterna Peter Helle och Magnus Moström har biträtt ePhone i ärendet sedan den 1 april 2009. Nästa steg är att EU-domstolen ska komma med en slutlig dom i målet och därefter ska Högsta domstolen slutligen avgöra frågan.

– Det kan ta flera månader innan EU-domstolen kommer med sitt avgörande, vi följer dock utvecklingen med stort intresse.

För mer information:
Peter Helle eller Magnus Moström, Wistrand Advokatbyrå
E: peter.helle@wistrand.se
T: +46 8 50 72 00 67
M: +46 709 50 72 67

E: magnus.mostrom@wistrand.se
T: +46 8 50 72 00 53
M: +46 709 50 72 53

Kontakt