Nyheter 14 mars 2018

Eva Andén, Sveriges första kvinnliga advokat

Den 14 mars 1918 antogs Sveriges första kvinnliga ledamot av Advokatsamfundet; Eva Andén. För att uppmärksamma detta jubileum berättar Wistrands Ida Dahlborg om hennes och Evas gemensamma bakgrund och Idas förhoppning om hur Eva inspirerat andra kvinnor i branschen.

Mitt första juristjobb var som uppsatspraktikant och därefter trainee på den ärevördiga gamla advokatbyrån Morssing & Nycander i Stockholm, belägen i ett gammalt vackert stenhus på Sveavägen. Där var mattorna tjocka, ekskrivborden blanka, tavlorna guldramade, advokaterna gentlemän och fartygsmodellerna, liksom kunskaperna, imponerande. Klientkontroll gjordes i en stor liggare i receptionen och sekreterarna benämndes ”flickorna”. Det låg en angenäm doft av en svunnen tid över kontoret. Men, lyfte man gärna fram, byrån hade minsann gått i bräschen en gång i tiden. Sveriges första kvinnliga advokat – Eva Andén – hade arbetat på Morssing & Nycander en gång i tiden, när 1900-talet var ungt och Eva likaså. Hon fanns på bild på anslagstavlan i lunchrummet. Som jag minns det hade hon hatt på sig på bilden. Jag tittade ofta på den där bilden och tänkte att vi hade något gemensamt jag och Eva. Vi hade båda vår första praktik i advokatvärlden på den här byrån. Jag undrade om hon hade en lika bra tid som jag hade på Morssing & Nycander. Jag vill gärna tro det. Och kände hon, liksom ibland jag, en frustration över att betraktas som en av ”flickorna”?

Något annat vi har gemensamt jag och Eva är att vi tog vår juristexamen vid Uppsala Universitet. Eva 1912 och jag 2005. Eva var en av endast fem kvinnor som utbildat sig till jurister innan första världskriget utbröt. Den första var Elsa Eschelsson, Sveriges första kvinnliga juris doktor. Jag kan föreställa mig deras stolthet! Jag var själv stolt och nöjd med min examen, och även om det var långt ifrån banbrytande var det ett stort steg för mig. Vid det laget var det fler kvinnor än män som examinerades från juristprogrammet, men jag var åtminstone den första i min släkt som utbildat sig till jurist, även om min mamma brukar säga att vi har haft en ”bonnadvokat” i släkten. Det är då inte menat som ett nedsättande uttryck för en advokat på landsbygden utan så benämnde man tydligen sådana personer som kunde läsa och skriva och var lite insatta i hur samhällsapparaten fungerade. De kunde hjälpa grannar och bekanta med ansökningar och andra kontakter med myndigheter, m.m.

Innan Eva Andén började som praktikant på Morssing & Nycander hade hon tjänstgjort hos häradshövdingen i Falun, fastän tingstjänstgöring, liksom alla statliga tjänster, på den tiden var förbehållet för män. Eva grundade sin egen advokatbyrå, Kvinnliga Juristbyrån i Stockholm, år 1915 och tre år senare accepterades hon efter ansökan som ledamot i Sveriges Advokatsamfund. Samfundet hade inga formella hinder för kvinnor att bli medlemmar, men naturligtvis var det ändå något exceptionellt när den första kvinnan blev ledamot. I samfundets protokoll från den 14 mars 1918 antecknades det att: ”Fröken Eva Andén vore den första kvinnan som vunnit inträde i Sveriges Advokatsamfund, varom meddelande till pressen skulle ske”. Efter att Eva Andén antagits som ledamot av Advokatsamfundet ändrade hon namnet på sin byrå till Eva Andéns Advokatbyrå.

Hon blev 1919 kompanjon med Mathilda Staël von Holstein, som 1921 blev Sveriges andra kvinnliga advokat. 1921 inträffade förstås ett annat historiskt vingslag när kvinnor fick rösträtt i Sverige. Bilden ovan är från när Eva Andén och de andra kvinnorna på hennes advokatbyrå var på väg att rösta för första gången, söndagen den 16 september 1921. På baksidan av kortet står det: ”På väg till valurnan den 16/9 21. En av fröknarna samt Ellen voro för unga för röstning och fingo stanna och vakta kontoret.”

Eva Andén bedrev framgångsrikt sin advokatverksamhet ända fram till sin död 1970. Hon var familjerättsspecialist och biträdde sina klienter i samband med skilsmässor, arv, underhållsbidrag, vårdnadsfrågor och bodelningar vid skilsmässor. Bland klienterna återfinns berömdheter som Selma Lagerlöf, Barbro Alving och Astrid Lindgren. Advokatbyrån bar hennes namn 15 år efter hennes död. Jag tror och hoppas att hon var nöjd med sitt livsverk och att hon förstod att det skulle inspirera många andra kvinnor.

Mer info:
Ida Dahlborg, Advokat
D: +46 31 771 21 01
M: +46 709 37 92 50
E: ida.dahlborg@wistrand.se

Foto: Fotograf okänd. Reproduktion: KvinnSam, Göteborgs universitetsbibliotek

Kontakt