Aktie- & kapitalmarknadsrätt

Vilka regler gäller för ett publikt bud, en börsintroduktion eller en nyemission? Överväger ni att emittera ett obligationsprogram? Och hur möter ni börsens krav avseende till exempel bolagsstyrning, insiders och vid offentliga uppköpserbjudanden?

Wistrand biträder svenska och internationella företag, affärsbanker, investmentbanker, försäkringsbolag och internationella organisationer med alla typer av aktie- och kapitalmarkandsärenden och börsfrågor. Vår rådgivning sträcker sig från due diligence- och prospektarbete i samband med börsnotering till investment grade- och high yield-lånetransaktioner, värdepapperisering och derivat, samt bolagsstyrningsfrågor.

Vi erbjuder rådgivning inom bland annat:
 • Publika erbjudanden
 • Private placements
 • Nyemissioner och andra kapitalanskaffningar
 • Börsintroduktioner och listbyten
 • Offentliga uppköpserbjudanden (takeovers)
 • Bolagsrätt
 • Incitamentsprogram
 • Bolagsstyrning (corporate governance)
 • Regelefterlevnad och regelstyrning (compliance)
 • Tillstånd och andra regulatoriska frågor
 • Insiderfrågor